Skip to content

Boerderij & Erf organiseert Boerderijen Fietsroute

REGIO • Op zaterdag 7 september organiseert de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden de tweede jubileumfietsroute. Dit ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de stichting.

Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse boerderijen en ook andere bezoekwaardige panden aan de route open. Het publiek is dan welkom om tijdens het fietsen te komen kijken, wat te doen of iets te eten of te drinken. Een unieke kans om nader kennis te maken met een belangrijk stuk van onze regionale cultuurhistorie, de boerderijen.

Sinds het gebied vanaf de 11e eeuw is ontgonnen was hier landbouw de hoofdvorm van bestaan. Door overlast van het water werd in de 14e en 15e eeuw massaal overgegaan van graanteelt op vee-teelt. In beide gevallen was een boerderij onontbeerlijk en werden ze in de linten en later in de polder gebouwd. Anno nu is er nog steeds sprake van een opvallend grote hoeveelheid boerderijen. In de Krimpenerwaard bijna 800 en ten zuiden van de Lek meer dan 1400.

De oudere boerderijen staan in de bewoningslinten, waarvan er steeds meer niet langer als boerenbedrijf in gebruik zijn. De nieuwe boerderijen staan met name aan de ruilverkavelingswegen. Op beide soorten, de oude en nieuwe, moeten we zuinig zijn; het is ons cultuurhistorisch erfgoed, dat ons herinnert aan vervlogen welvaren-de tijden. Voor de instandhouding en zorg van de boerderijen is in 1999 een boerderijenstichting in het leven geroepen, die dit jaar 20 jaar bestaat.

Stichting Boerderij & Erf AKV houdt zich bezig met twee hoofddoelstellingen: behoud van de boerde-rijen, erven en elementen van cultuurhistorische waarde en de zorg voor een passende bestemming voor boerderijen, waar de bedrijfsvoering wordt stop gezet. De stichting doet dit op verschillende manieren, waarbij het in de publiciteit brengen van ‘de boerderij’ een van de belangrijkere is. De organisatie van deze jubileumfietstocht is daar een voorbeeld van. Die fietstocht voert door een mooi stuk Alblasserwaard, waar het boerderijenbestand nog een authentiek geheel vormt. Interessant om langs te rijden en om hier en daar, waar dit mogelijk is, een bezoek te brengen.

De routeboekjes zijn eenvoudig te downloaden van de website van Boerderij & Erf AKV en ook verkrijgbaar op verschillende plekken langs de route, zoals landwinkel Pek Langerak, Stadhuis Nieuw-poort, Museum Het Reghthuys Giessenburg, De Graanbuurt Giesenburg, IJsboerderij Boer Giessen-burg, De Zes Molens Hoornaar, Noorderlicht Noordeloos en Theetuin De Winde Groot-Ammers. Om de route thuisgestuurd te krijgen kunt u mailen of bellen met de secretaris van de stichting: e-mail secretariaat@boerderijenerf.nl, telefoon 06-53759618 en website http://boerderijenerf.nl.

Meer informatie over de bezoekadressen; klik Jubileum-fietstocht Boerderij BROCHURE bezoekadressen.

Bron: het Kontakt/Beeld: Boerderij & Erf

Back To Top
Lid worden