Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Zuid-Holland gaat samen met boeren verduurzamen

Provincie Zuid-Holland gaat in samenwerking met de landbouwsector aan de slag om de sector te verduurzamen. Niet alleen met aandacht voor de koplopers, maar voor de hele sector. ‘We willen niet over, maar met de landbouw praten’, zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra.

De visie van de provincie is weergegeven in de notitie Vitale Landbouw die donderdag is gepubliceerd. Hierin geven Gedeputeerde Staten hun perspectief op een vitale landbouwsector in 2050 en de benodigde stappen om daar te komen. De focus ligt daarbij op de sectoren akkerbouw en melkveehouderij, die volgens de provincie voor grote uitdagingen staan.

‘Er komen zoveel vragen bij elkaar in deze sector. Denk aan klimaat, bodemdaling en stikstof. En de boer moet ook een goede boterham kunnen verdienen. Wil je die doelen bereiken, zal de hele sector mee moeten’, zegt Bom-Lemstra. ‘En dus niet alleen de koplopers, maar iedereen die het in de praktijk moet uitvoeren.’

Gedeputeerde proeft draagvlak

Volgens de gedeputeerde is er al uitvoerig gesproken met vertegenwoordigers van de sector en ze proeft dat er veel draagvlak is. ‘Maar er is wel ondersteuning nodig. De vraagstukken die we hebben, liggen niet alleen op het bordje van de landbouw, maar ook op dat van de retail, de consument en andere organisaties. Die elementen hebben we in het verleden niet toegevoegd aan ons beleid.’

Om dat te verbeteren, wordt er een sectortafel Landbouw opgericht. Bom-Lemstra: ‘Enerzijds willen we heel gebiedsgericht werken. Anderzijds zijn er problemen die overal spelen, op een hogere abstractie. Aan de sectortafel willen we ook andere partijen om zo te reflecteren. Leren hoe het er in een andere sector aan toegaat, kan heel verhelderend zijn.’

De sectortafel krijgt geen vaste vorm of samenstelling, vertelt ze. Per vraagstuk wordt gekeken welke partijen het beste deel kunnen nemen. ‘Met een korte actielijst. Dat zijn de beste gesprekken.’

Landbouwvisie steun in de rug

De gedeputeerde zegt dat de landbouwvisie als steun in de rug moet voelen voor boeren. ‘Al zal dat niet voor iedereen zo zijn’, voegt ze daar aan toe. ‘Maar ik voel me aangesproken als mensen zeggen dat we als provincie vanachter de tekentafel dingen verzinnen. Dat is nooit de bedoeling geweest.’

De provincie heeft volgens haar veel goede trajecten doorlopen en aandacht gevraagd voor problemen in de sector. ‘Maar in gesprekken met onder meer LTO kreeg ik vaak te horen: stel heldere doelen en houd er eens een aantal jaar aan vast.’

Het mag in haar ogen niet het geval zijn dat boeren eerst bezig moeten met bodemdaling, dan stikstof, tussendoor wat moeten doen voor biodiversiteit en er ondertussen niet gesproken wordt over wat ze voor hun product krijgen. ‘We willen met elkaar werken aan de doelen die nodig zijn.’

Ruimte voor biodiversiteit

De notitie werd begin deze week vastgesteld door Gedeputeerde Staten en donderdag verstuurd naar Provinciale Staten van Zuid-Holland, die zich moeten uitspreken over de inhoud. Kernbegrippen in de notitie zijn kringlooplandbouw, ruimte voor biodiversiteit, water en landschap, een grotere plek voor een regionaal voedselsysteem en economische vitaliteit.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden