Skip to content

Artikel Melkvee.nl: Miljoenen extra voor innovatie en verduurzaming stallen

Veehouders die willen investeren in nieuwe technieken of managementmaatregelen om uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, kunnen hiervoor per 25 mei 2020 subsidie aanvragen. De subsidie geldt voor melkkoeien-, vleeskalveren-, varkens- en geitenhouders.

De subsidie brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen bestaat uit twee modules: een innovatiemodule en een investeringsmodule. De innovatiemodule gaat op 25 mei 2020 open en geeft subsidie voor het ontwikkelen van nieuwe technieken of managementmaatregelen. Voor de melkveehouderij is in de eerste ronde een bedrag van negen miljoen euro beschikbaar.

Melkveehouders met een innovatief idee om broeikasgas- of stalemissies bij de bron aan te pakken, krijgen met deze subsidie de kans hun idee te ontwikkelen, te testen en vervolgens te gaan gebruiken. Het idee moet integraal toepasbaar zijn, het stalklimaat verbeteren, vernieuwend en meetbaar zijn. Voorwaarde is dat de melkveehouder zelf de eindgebruiker van de innovatie is. Bij de ontwikkeling van het idee dient de melkveehouder samen te werken met ten minste één onderzoeksorganisatie.

Maximaal één miljoen per aanvraag

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van verschillende criteria, waaraan wegingsfactoren hangen. Een voorwaarde om subsidie te ontvangen is dat de innovatie zowel nationaal als internationaal vernieuwend is. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de te realiseren emissie, de economische kansen en het positieve effect op dierenwelzijn en brandveiligheid. Voor melkveehouders geldt als aanvullende voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden van het convenant weidegang.

Voor technische innovaties en nieuw te bouwen stalsystemen wordt maximaal één miljoen euro per aanvraag beschikbaar gesteld. Voor managementmaatregelen in bestaande stalsystemen geldt een maximum van 750.000 euro per aanvraag.

Veehouders kunnen de subsidie tot en met 2024 twee keer per jaar aanvragen. De eerste ronde gaat open op 25 mei 2020 en sluit op 15 juli 2020. De pluimveehouderij komt als eerst in aanmerking voor de tweede module, de investeringsmodule. Deze opent naar verwachting begin juli.

Klik hier voor meer informatie over de regeling

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden