Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Stikstofakkoord wordt met veel tegenzin geslikt

De SP verleent met de nodige tegenzin medewerking aan een akkoord over de Stikstofwet van landbouwminister Carola Schouten. Ook de VVD en SGP stemmen in, omdat dat nu eenmaal noodzakelijk is.

GroenLinks, PvdA en PvdD zijn teleurgesteld dat de SP de coalitie aan een meerderheid helpt voor de stikstofplannen van landbouwminister Carola Schouten, die moeten helpen de woningbouw weer op gang te brengen. De SP was altijd kritisch op het natuur- en stikstofbeleid van dit kabinet, maar kiest ervoor om het akkoord toch te steunen.

Net als 50PLUS vinden de socialisten het voor hun achterban belangrijker om de woningbouw weer vlot te trekken. ‘Liever een matig akkoord dan helemaal geen akkoord’, zei SP-Kamerlid Frank Futselaar donderdagavond tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer. ‘Het zou beter moeten. Waar we op uitgekomen zijn, is gewoon een compromis. En niemand is ooit verliefd geworden op een compromis.’

Tegenzin bij SGP

Ook de SGP doet mee aan het stikstofakkoord, eveneens met de nodige tegenzin. Voor het binnenhalen van verbeterpunten gaat de partij met een grote boerenachterban toch akkoord met een aanscherping van de stikstofreductie. ‘Het is een enorme graat in de keel. We hebben hem geslikt omdat er ook verbetering is op andere punten. Zo werkt het soms in de politiek’, zei Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) verwijzend naar de oplossing voor de PAS-melders in het stikstofakkoord.

In de Stikstofwet die dinsdag naar alle waarschijnlijkheid wordt aangenomen staat dat in 2030 die reductie 26 procent moet bedragen waarmee de helft van de stikstofgevoelige natuur dan beschermd is.

De aanscherping in de wet zit in het doel voor 2035. Dan wordt de lat op een reductie van 50 procent gelegd. In 2028 wordt daarvoor nieuw beleid geformuleerd. Want dan is beter in te schatten wat het effect is van de bronmaatregelen en stikstofreducerende innovaties, zegt minister Schouten.

VVD’er Mark Harbers noemde de wet ‘geen schoonheid, maar nodig om Nederland van het slot te halen’.

Belangrijke aanpassingen

Belangrijke aanpassingen aan de wet zijn de mogelijkheid tot verplaatsing bij opkoop van piekbelasters nabij Natura 2000-gebieden. Schouten gaat die ruimte inzetten voor het legaliseren van de PAS-melders. Voorts moet er een breed gedragen landbouwakkoord komen waarin het verbeteren van het verdienvermogen van boeren en tuinders een centrale rol speelt.

Er was de laatste tijd veel commotie over het ‘bijplussen van stikstofgevoelige natuur’. Agrarische grond zou in het rekenmodel Aerius onaangekondigd als stikstofgevoelige natuur zijn aangemerkt. Meerdere partijen vroegen hier in het debat aandacht voor.

Volgens Schouten is dat bijplussen niet de bedoeling. ‘Dit wordt opgepakt door de provinciale besturen. Het aanwijzen van stikstofgevoelige natuur kan niet bij grond dat in regulier agrarisch gebruik is. Ik ga er vanuit dat de kaarten hierop worden aangepast.’

Bron: Nieuwe Oogst/Beeld: Rijksoverheid

Back To Top
Lid worden