Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Schouten introduceert adviessubsidie kringlooplandbouw

Voor boeren en tuinders die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, komt er een advies- en educatiesubsidiepot van 45 miljoen euro. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten donderdag bekendgemaakt.

Via de zogeheten Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) kunnen agrarische ondernemers vanaf oktober individueel of in groepsverband onafhankelijke expertise inkopen. De regeling is één van de stappen die het voor boeren en tuinders mogelijk maakt om te investeren in een duurzame toekomst van hun bedrijf.

Minister Schouten heeft donderdag ook een resultatenoverzicht naar de Tweede Kamer gestuurd van de stappen die zij heeft gezet in uitvoering van haar visie op kringlooplandbouw. Naast de adviessubsidie zijn er ook andere financiële regelingen die investeringen eenvoudiger maken, zoals het fonds voor jonge boeren, de subsidieregelingen voor het verduurzamen van stallen en fiscale stimulering van kringlooplandbouw via de Milieu-investeringsaftrek of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Ervaringen delen

Minister Schouten benadrukt in de Kamerbrief dat de resultaten stuk voor stuk het gevolg zijn van samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties, provincies en andere partijen buiten de overheid. Boeren en tuinders die al een kringloopbedrijf hebben kunnen via een platform hun ervaringen delen met collega’s die die stap nog moeten zetten.

In de brief met eerste resultaten schrijft de minister onder meer dat boeren en tuinders ondersteuning krijgen via het loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’ en het ‘Agroloket’, als ze een vraag hebben of bijvoorbeeld kampen met knellende regels.

Experimenteergebieden

Om toekomstbestendige landbouw dichterbij te brengen, werkt het ministerie in enkele gebieden mee aan experimenten met innovatieve bedrijfsvisies. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de experimenteergebieden in de Achterhoek, Twente, Noord Nederland, de Peel en Flevoland.

De Boerderij van de Toekomst ontwikkelt en demonstreert praktijkinnovaties. Via Regio Deals en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) kunnen agrarisch ondernemers en regionale instanties en overheden in gebiedsprocessen samenwerken aan nieuwe oplossingen om de omslag naar kringlooplandbouw te kunnen maken.

Tandje erbij zetten

Minister Schouten spreekt in de Kamerbrief van een ‘mooie score’, maar erkent dat de omslag naar kringlooplandbouw een proces van jaren is en er moeten volgens haar nog tandjes bij gezet worden.

Extra inzet is volgens de bewindsvrouw nodig in de ontwikkeling van het economisch perspectief van agrarisch ondernemers; op wat zij nodig hebben om de omslag te kunnen maken en daarbij ook een goede boterham te blijven verdienen.

Daarnaast ligt er een uitdaging om in Europa de samenwerking rondom kringlooplandbouw te versterken. Verder wil de minister – ook om de stikstofproblematiek aan te pakken – perspectief bieden aan zowel boeren die willen stoppen (warme saneringsregeling varkenshouderij, landelijke beëindigingsregeling) als boeren die willen blijven ondernemen. Juist om ook de blijvers financieel te ondersteunen, werkt het ministerie naast subsidieregelingen ook aan een Omschakelfonds.

Bron: Nieuwe Oogst/Beeld: Rijksoverheid

Back To Top
Lid worden