Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Onderzoek naar eerlijke prijs van voedsel

Wageningen Economic Research gaat onderzoek doen naar de echte en eerlijke prijs van duurzame producten. Hiermee bedoelen de onderzoekers de prijs waarin de maatschappelijke kosten in de voedselproductie zijn meegenomen. De onderzoekers benaderen volgende week boeren en tuinders voor deelname.

Het is de bedoeling dat dit onderzoek helpt om te komen tot effectieve en uitvoerbare acties die leiden tot lagere maatschappelijke kosten van de voedselproductie. Om te komen tot conclusies worden eerst de maatschappelijke kosten en opbrengsten in geld uitgedrukt, zodat tot een echte prijs van producten kan worden gekomen. Wanneer de echte prijs van voeding is berekend, is de volgende vraag: hoe kan de echte prijs helpen bij het verlagen van de maatschappelijke kosten?

Diverse partijen in en rondom de voedselketen spelen daarin een rol: producenten van voedsel, inkopers van voedsel (retail, out of home), financiële instellingen, overheid en consumenten. Zij kunnen dit inzicht in de echte prijzen van producten gebruiken om ervoor te zorgen dat voedselproducten minder negatieve effecten op het milieu en op de maatschappij hebben.

Praktijkexperimenten

In het onderzoek worden de mogelijkheden en de uitvoerbare acties op een rij gezet. Centraal in de aanpak staan praktijkexperimenten met partijen in en rondom voedsel die willen verkennen welke mogelijkheden zij hebben om te komen tot lagere maatschappelijke kosten. Hiervoor worden de komende week ook boeren en tuinders benaderd. Het onderzoek start op 1 januari 2021.

LTO Nederland staat positief tegenover dit onderzoek en hoopt dat het leidt tot betere inzichten in prijsvorming. ‘Als een agrarisch ondernemer meer doet ter bescherming van milieu, klimaat en dierenwelzijn, dan moeten de economische effecten worden gecompenseerd vanuit de markt. Hoe gaan we dat doen? Daarvoor willen we dit initiatief aangrijpen’, zegt Klaas Johan Osinga van LTO Nederland.

Publiek-private samenwerking

Het onderzoek is een PPS; een publiek-private samenwerking. Het valt onder de Topsector Tuinbouw & uitgangsmaterialen en de Topsector Agrifood. Behalve Wageningen Economic Research zijn Stichting Bionext, True Price, Rabobank, ABN Amro, GroentenFruit Huis, Vereniging biologische varkenshouders, Stichting EKO keurmerk, LTO Nederland, Stichting NAO projecten en Transitiecoalitie Voedsel betrokken.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden