Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: LNV zoekt boeren die willen meedenken over beleid

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op zoek naar akkerbouwers, tuinders en veehouders die willen meedenken over het landbouwbeleid. Zij kunnen vanaf september aansluiten bij de LNV Community.

De LNV Community is de onlinedenktank van het ministerie. Het is een besloten platform waarop tweehonderd agrarisch ondernemers met elkaar in gesprek gaan over het landbouwbeleid. Leden van dit platform denken elke maand mee over thema’s die hen raken, zoals het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, mestbeleid en verdienvermogen. LNV gebruikt de opbrengsten uit de community om haar voorstellen en adviezen beter te laten aansluiten op de praktijk.

Het ministerie wil zoveel mogelijk boeren en tuinders de kans geven mee te praten. Daarom wisselt de groep elk jaar van samenstelling. Veel melkveehouders hebben al aangegeven interesse te hebben. Het ministerie zoekt specifiek nog tuinbouwers en houders van melkgeiten, pluimvee en varkens.

Agrarisch ondernemers kunnen zich tot en met 25 augustus aanmelden via de community-website. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Uit alle aanmeldingen zal LNV een zo divers mogelijke groep selecteren. Na aanmelding horen belangstellenden in september of zij een van de leden van de LNV Community zijn geworden.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden