Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Agrosector probeert vooruit te kijken bij klimaatverandering

De akkerbouw en andere open teelten merken in Nederland de gevolgen van klimaatverandering als eerste. Telers zijn van nature geneigd hun teelten aan te passen en doen dat ook. Maar gaan die aanpassingen ver genoeg? De sector probeert verder vooruit te kijken.

De Maas slokt half juli in rap tempo grasland, mais en akkerbouwpercelen op. Dikke vette pech, die niet per se samenhangt met klimaatverandering, benadrukt Edwin Michiels, LTO-portefeuillehouder Klimaat en akkerbouwer in het Limburgse Melderslo.

Zelf heeft Michiels ook een paar hectare onder water staan. Hij wil de discussie graag zuiver houden. Het moet nu eerst gaan over het bieden van hulp. Maar hij is ervan overtuigd dat telers zich zullen moeten voorbereiden op een veranderend klimaat.

‘Of wij nu naar de rechtstreekse gevolgen van klimaatverandering kijken, wordt nog onderzocht. Maar dat wij vaker te maken krijgen met weersextremen staat vast’, stelt Michiels. ‘Boeren merken de gevolgen allang. Je kunt dat niet meer afdoen met: ‘Droogte en zware buien zijn van alle tijden’. Alle voorspellingen wijzen erop dat frequenties toenemen.’

De akkerbouwer merkt dat vooral ondernemers in gebieden die herhaaldelijk zijn getroffen door extremen over oplossingen nadenken. Elders zien telers weersextremen vooral als het risico van het vak.

‘Wat dat betreft is niets menselijks boeren vreemd’, reageert Timo Brinkman van het Verbond van Verzekeraars, waarbij ook weersverzekeraars zijn aangesloten. ‘Boeren kennen de risico’s per perceel en spelen daar van nature op in. Maar met de veranderingen in weerpatronen zul je verder vooruit moeten kijken. Mensen voelen pas urgentie om in actie te komen, als ze de gevolgen om zich heen zien.’

Over de grens kijken

Brinkmans advies: ‘Kijk verder weg, ook over de grens. Wees voorbereid.’ Het aantal deelnemers aan weersverzekeringen stijgt, maar ook de schades worden groter. ‘Telers zullen in actie moeten komen, anders is schade straks niet meer verzekerbaar. Een verzekering is slechts een sluitpost.’

Het is lastig om klimaatverandering te vertalen naar een concrete dreiging, omdat veranderende weerpatronen zich slecht laten voorspellen. Gemiddeld enkele dagen extra per jaar met temperaturen boven de 30 graden of met meer dan 25 millimeter neerslag, uitgesmeerd over dertig jaar, klinkt niet als een grote verandering. Het is die orde van grootte waar het KNMI rekening mee houdt.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden