Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Kattenbakvulling beperkt nitraatuitspoeling

Zeoliet is hetzelfde materiaal als waar kattenbakken mee worden gevuld. Een laagje zeoliet over grasland kan de uitspoeling van nitraat tot 80 procent verminderen. Het mineraal lijkt veelbelovend, maar meer onderzoek is noodzakelijk.

Dit wordt uitgevoerd door onderzoekscentrum B-Ware en Wageningen Livestock Research. Op een aantal proefpercelen in Vredepeel, waar zeoliet is gestrooid, worden regelmatig watermonsters genomen. Dat doet een veldmedewerker op twee verschillende dieptes: op 55 centimeter van het uitspoelende water en op 110 centimeter diepte van het ondiepe grondwater. De monsters worden onder andere geanalyseerd op de hoeveelheid nitraat, kalium en fosfor.

Zeoliet is een vulkanisch kleimineraal dat onder andere wordt gewonnen in mijnen in Slowakije. Het heeft een negatieve lading en een poreuze, open structuur dat lijkt op een honingraat. Dit zorgt ervoor zorgt dat ammonium goed wordt gebonden en nitraat geleidelijk beschikbaar komt. Een hoeveelheid van 400 kilo zeoliet per hectare grasland leidde in een pilotexperiment in Friesland tot een fors lagere nitraatuitspoeling.

Grondwater

‘We willen nu met wetenschappelijke zekerheid onderzoeken of zeoliet een positief effect heeft op de grondwaterkwaliteit en ook kijken naar de gewaskwaliteit en -opbrengst’, zegt Mark van Mullekom, onderzoeker bij B-Ware. Behalve op graspercelen draait er ook een pilotproef op maisland.

Volgens Van Mullekom kan het gesteente geschikt zijn om stikstof beter in de kringloop te houden. Dat is niet alleen positief voor de boeren, maar ook voor de grondwaterkwaliteit in Nederland. De nitraatconcentraties in het grondwater op zand- en lössgronden overschrijden namelijk de EU-Nitraatrichtlijn van 50 milligram per liter waardoor er behoefte is aan praktische en betaalbare oplossingen.

Financiering

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Mesdagfonds, LTO Noord Fondsen, Waterleiding Maatschappij Limburg, provincie Limburg, en de PPS Ruwvoerproductie & Bodemmanagement. De onderzoekers zijn nog op zoek naar financiering voor het tweede jaar.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden