Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Extra steun voor zonnepanelen op dak in Zuid-Holland

Boeren in Zuid-Holland krijgen meer steun voor het leggen van zonnepanelen op daken. Provincie Zuid-Holland maakte onlangs zo’n 4 miljoen euro vrij voor de regeling Zonnig Zuid-Holland. LTO Noord ziet kansen voor ruim honderd boeren om van de regeling gebruik te maken.

Veel agrarisch ondernemers in Zuid-Holland worstelen met het leggen van zonnepanelen op de daken, weet Erwin Haveman, projectadviseur Klimaat & Energie van LTO Noord West. ‘Dat blijkt ook uit de enquête die we enige tijd geleden uitvoerden. Boeren komen soms niet verder met hun plan omdat de meerkosten te hoog zijn doordat ze bijvoorbeeld een te lichte dakconstructie hebben’, zegt Haveman.

‘Extra lichte zonnepanelen, soms wel de helft lichter dan standaardpanelen, kosten twee keer zoveel. Verzwaring van het dak gaat snel in de papieren lopen. Daarmee komt hun businesscase vaak niet uit. Deze subsidiepot is er op aandringen van LTO Noord gekomen. Hiermee kunnen boeren waarbij een standaard businesscase niet haalbaar is, ook worden geholpen.’

Aanvalsplan Asbest en Zon

Nu de regeling er is, komt LTO Noord met een aanvalsplan Asbest en Zon voor de provincie Zuid Holland om de boer te ondersteunen in het gebruikmaken van de subsidieregeling. ‘Het manco van dit soort regelingen is dat boeren vaak niet weten dat ze er zijn. LTO Noord wil haar leden een kans geven hier wel gebruik van te maken. Daar waar ondernemers afhaken vanwege een niet-haalbare businesscase, kan het mogelijk nu wel lukken om rendement met de zonnepanelen te gaan halen en bijvoorbeeld asbest te verwijderen’, zegt de projectadviseur.

Provincie Zuid-Holland stelt de regeling beschikbaar tot eind 2023. Op de daken moeten minimaal voor 15 kilowattpiek (kWp) zonnepanelen passen, wat overeenkomt met circa 45 tot 50 stuks. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het te realiseren vermogen aan zonnepanelen.

Digitale inloopspreekuren

Met provincie Zuid-Holland zet LTO Noord digitale inloopspreekuren op om te kijken welke onderdelen van de regeling toepasbaar zijn voor de betreffende ondernemers.

Energiegedeputeerde Berend Potjer (GroenLinks) heeft hoge verwachtingen van het project. ‘Het is zonde dat er nog zoveel daken zijn die we niet gebruiken. We hebben in kaart gebracht waaraan dat ligt en pakken de oorzaken aan met een breed plan om zoveel mogelijk grote daken beschikbaar te maken voor het opwekken van zonne-energie.’

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden