Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Brussel steekt miljarden in biologische landbouw

Meer reclame voor biologisch eten, meer geld voor boeren die willen overschakelen en meer aanbod van biologisch voedsel in kantines van overheidsgebouwen en scholen. Dat zijn de belangrijkste maatregelen waarmee de Europese Commissie de biologische landbouw in Europa de komende jaren wil stimuleren.

Dat blijkt uit het concept-actieplan dat Eurocommissaris Janusz Wojciechowski (landbouw) donderdag bekend heeft gemaakt. Het gaat om een uitwerking van de boer-tot-bordstrategie die vorig jaar werd gelanceerd door Frans Timmermans.

De Europese koepel van land- en tuinbouworganisaties en -coöperaties, Copa-Cogeca, verwelkomt de marktgerichte benadering. Copa-Cogeca heeft daar steeds om gevraagd. Dat is volgens de koepel de beste manier om een gezonde groei voor de sector te verzekeren. Die aanpak zou cruciaal zijn om de winstgevendheid van de biologische markt, de nodige investeringen en een eerlijker boerenaandeel te verzekeren.

De nu gepresenteerde bio-stimulans bevat voorstellen om zowel de productie als de consumptie van biologisch voedsel te stimuleren. Elke Europeaan geeft gemiddeld 84 euro per jaar uit aan biologische consumptie, maar de verschillen tussen de EU-landen zijn zeer groot, variërend van 1 tot 344 euro per inwoner.

Groei areaal

Een van de belangrijkste doelstellingen in de Green Deal is dat in 2030 een kwart van de landbouwgrond in de Europese Unie biologisch moet zijn. Nu is dat nog 8,5 procent. In Nederland is dat 3,7 procent. Om dat doel te halen, wil de commissie vooral de vraag naar biologische producten vergroten. Dit jaar wordt onder meer 49 miljoen euro uitgetrokken voor promotie van biologisch voedsel.

Voorzitter Lone Andersen van de biologische werkgroep bij Copa-Cogeca vindt de aanpak die de Europese Commissie overweegt, de meest duurzaam. Ze noemt de doelstelling van 25 procent biologisch areaal wel zeer ambitieus, zeker binnen negen jaar.

‘Copa-Cogeca kijkt ernaar uit om met de commissie, de Landbouwraad, het Europees Parlement en belanghebbenden samen te werken om te garanderen dat we deze doelstelling zo dicht mogelijk benaderen en marktverstoringen vermijden’, zegt Andersen. ‘In dit verband verwelkom ik de uitbreiding van de analyse van de EU-marktobservatoria tot biologische producten.’

Diervoeding

Een ander belangrijk aspect dat in het actieplan wordt geschetst, is de versterking van de input van diervoeding in overeenstemming met biologische regels, vindt Copa-Cogeca. Biologische boeren kampen al enkele jaren met een tekort aan biologische B-vitamines voor herkauwers en aan voer voor dieren in het algemeen.

Copa-Cogeca wijst erop dat corona en de verslapte handelsbetrekkingen hebben aangetoond hoe belangrijk het is dat boeren toegang hebben tot voer met een redelijke prijs. Door onderzoek en innovatie, investeringen en het beschikbaar komen van nieuwe producten, gelooft de koepelorganisatie dat betaalbare en beschikbare nieuwe voeders in de toolbox van de boer kunnen worden geplaatst.

Groene middelen

Copa-Cogeca vraagt ook aandacht voor het toelaten van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen. Biologische landbouwgrond is vrij van chemische producten met aanzienlijke extra voordelen voor het milieu en de biodiversiteit. Biologische boeren hebben echter te maken met plagen en de gevolgen van klimaatverandering. ‘Zonder de juiste verdedigingsinstrumenten wordt het voor ons onmogelijk om goede en gezonde producten te oogsten’, vindt de landbouwkoepel.

Met het groeiend biologisch aandeel zullen de verspreide ziekten en onkruiden nog nauwkeuriger moeten worden gecontroleerd, stelt Copa-Cogeca. Daarom vindt de koepel het essentieel voor biologische boeren om toegang te hebben tot een efficiënte reeks producten om gewassen te beschermen.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden