Skip to content

Artikel Agraaf: Utrechtse boeren kunnen weer kruidenrijke grasmengsels bestellen van actie ‘1001ha’

Boeren in de provincie Utrecht kunnen weer kruidenrijke grasmengsels bestellen van de actie ‘1001ha’. Door een donaties van de provincie kunnen melkveehouders het saladebuffet van Puregraze met vijftig procent korting aanschaffen.

Na provincie Brabant doen nu ook de provincies Utrecht, Gelderland en Groningen een donatie aan het project dat zoveel mogelijk kruidenrijk grasland wil zien in Nederland. De drie provincies dragen ieder voor 101 hectare bij aan het project. Vanaf vandaag (24 maart) kunnen boeren uit die provincies kruidenrijke graslandmengsels bestellen. Er kan besteld worden totdat het bedrag op is. Per boer is maximaal 3 hectare beschikbaar, zodat zoveel mogelijk boeren mee kunnen doen. Boeren die aan de slag gaan met kruidenrijk grasland, krijgen begeleiding in de vorm van gratis webinars en de teelthandleiding.

Veel animo

Ondanks dat het doel van de campagne (1001 hectare kruidenrijk grasland) al ruim behaald is, doen de organisatoren Urgenda, LTO Nederland en Pure Graze de oproep aan andere provincies, terreinbeherende instanties en gemeente de oproep om mee te doen aan de actie. Ze vragen dit omdat de animo onder boeren voor de actie groot is en het kruidenrijke grasland bijdraagt het verhogen van biodiversiteit.

Kunstmest besparen

Voor Urgenda staat het behalen van klimaatdoelen met het kruidenrijke grasland voorop. In kruidenrijke graslanden groeien veel klavers die stikstof vastleggen in de bodem waardoor stikstofkunstmest niet meer nodig is. Urgenda schat dat boeren met deze actie 500 kilo kunstmest per hectare besparen. Iedere kilo kunstmest is goed voor de uitstoot van ruim twee kilo CO2. Per 1001 hectare scheelt dat 1,2 miljoen kilo CO2.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden