Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst | Actieplan: 15 procent landbouwareaal in 2030 biologisch

Landbouwminister Piet Adema heeft Actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ gepubliceerd. Meest opvallende ambitie in het plan: in 2030 moet 15 procent van het landbouwareaal in ons land biologisch zijn.

Dat houdt een groei van de huidige 80.000 hectare biologisch areaal (4 procent van het totaal) naar 300.000. Die groei zal voornamelijk worden gemaakt in de melkveehouderij en akkerbouw, sectoren met veel areaal. Vanuit het transitiefonds is 26 miljoen euro beschikbaar om samen met ketenpartijen de biologische productie en consumptie te laten toenemen.

LNV gaat samen met de sector en ketenpartijen aan de slag om de biologische productie en consumptie te stimuleren onder andere door een consumentencampagne, marktontwikkeling, verlenging van het investeringsfonds waarmee boeren financiering kunnen krijgen voor de omschakeling naar biologisch en meer kennis en innovatie.

‘Heel haalbaar’
Michaël Wilde, directeur van Bionext, stelt ontzettend blij te zijn met het actieplan. ‘We kijken enorm uit om in samenwerking met LNV de groei binnen de sector te realiseren en te bouwen aan een schoner, groener en eerlijker voedsel- en landbouwsysteem. 15 procent is heel haalbaar, het vereist alleen wel de benodigde marktontwikkeling. De rol van de markt is cruciaal. Als de markt er niet is, kan een omgeschakelde boer zijn producten niet kwijt.’

Wilde denkt wel dat ons land een flinke inhaalslag moet maken op biologisch gebied. ‘In tegenstelling tot veel andere Europese landen heeft de biologische sector lange tijd weinig tot geen financiële overheidssteun ontvangen. De innovaties en kennis die de sector rijk is, zijn te danken aan de vele koplopers, die jarenlang tijd, geld en moeite geïnvesteerd hebben. Laten we niet vergeten dat zonder deze kartrekkers de sector niet klaar zou zijn voor deze stap.’

Het actieplan is een invulling van de Europese Green Deal, die gemiddeld 25 procent biologisch landbouwareaal beoogt in 2030 in elk Europees land. Zelfs met een succesvolle realisatie van dit actieplan, blijft Nederland nog 10 procent achter op Europa.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden