Skip to content

Stichting Boerderij & Erf: Nieuwsbrief Boer & Hoeve – 104

Klik hier om de nieuwsbrief in te zien.

Voorwoord van Dick de Jong:
Eigenlijk heb ik de neiging om te vermelden dat er weer een jaar voorbij is. Maar een dergelijk feitelijk weetje heeft u zelf wel kunnen bedenken. Daarom laat ik het buiten beschouwing, maar heb ik het toch genoemd… 
Laat ik het eens over iets anders hebben. Onze streek heeft haar rijkdom verworven dankzij de landbouw. Met name de veeteelt, in het oosten ook de fruitteelt en in een ver verleden in het hele gebied de graanteelt. Die economische landbouw begint steeds meer onder druk te komen van een andere economie. We moeten huizen bouwen, we moeten bedrijfsterreinen aanleggen.
We moet wegen maken of verbreden. Want ons land groeit… en het groeit dicht. Als je de film ‘Voedsel van hier’ hebt gezien, herinner je wellicht kaasboer Jan Kuiper, die daarin vertelt van zijn bezoek aan New York en van zijn vrees dat het hier ook zo volgebouwd gaat worden als hij daar zag. Nou hoef je niet naar de andere kant van de oceaan te gaan om er achter te komen dat het overal – te – vol wordt. Kijk maar eens om je heen, lees de krant maar en je merkt dat die angst van te veel bebouwing niet ongegrond is. We moeten ons eens realiseren dat er ook een ‘genoeg’ is. Ongebreideld groeien kan niet doorgaan. Laten we met die gedachte eens het nieuwe jaar in gaan. Misschien komen we dan tot mooie ideeën.

Back To Top
Lid worden