Skip to content

Artikel Melkvee.nl: Tweede subsidieronde brongerichte verduurzaming van stallen vandaag van start

Vandaag opent de tweede subsidieronde voor de brongerichte verduurzaming van stallen (sbv). Om de doeltreffendheid van de regeling te vergroten en de regeling voor meer veehouders toegankelijk te maken, zijn er vanuit het ministerie enkele wijzigingen doorgevoerd.

Alle wijzigingen hebben betrekking op de innovatiemodule. De beschikbaar gestelde subsidie bedraagt 25 miljoen euro, waarvan 8,8 miljoen ten goede komt aan de melkveehouderij. De subsidie stelt melkveehouders in staat nieuw technieken, managementmaatregelen of een combinatie van beiden te onderzoeken en te ontwikkelen. De innovaties mogen betrekking hebben op zowel bestaande als nieuwe stalsysteem. Onder een stalsysteem wordt verstaan een dierenverblijf, een mest- of voeropslag, een mestkelder of een mestbewerkingsinstallatie.

Veranderingen

Voor melkveehouders zijn de voorwaarden voor het aanvragen van Sbv op drie punten aangepast. In tegenstelling tot de eerste ronde mag de subsidie nu ook worden ingezet voor een combinatie van nieuwe technieken en managementmaatregelen. Het type onderzoek dat wordt uitgevoerd heeft geen invloed meer op de subsidiabele kosten, die zijn in alle gevallen 25 procent. En er is een optie toegevoegd, waarbij veehouders alleen subsidie aanvragen voor het doen van metingen door een officiële onderzoeksinstelling (fase 2).

Voorwaarden aanvraag en verdeling budget

Een veehouder die aanspraak wil maken op subsidie is eindgebruiker van de voorgestelde innovatie en werkt samen met een officiële onderzoeksorganisatie. De betrokken partijen dienen samen een aanvraag tot subsidie in, waarbij de onderzoeksorganisatie verantwoordelijk is voor publicatie van de meetresultaten. Na een beoordeling op onderdelen, wordt voor ieder project een score vastgesteld op basis waarvan de subsidie wordt verdeeld.

De aanvragen voor de tweede subsidieronde kunnen van 24 februari tot 4 mei 2021 17.00u worden ingediend. Op de site van RVO staat een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie voor brongerichte verduurzaming van stallen.

Bron: Melkvee.nl
Back To Top
Lid worden