Skip to content

Artikel Agraaf: Vijf miljoen voor project ‘Rotterdam de boer op!’

De Nationale Postcode Loterij kent vijf miljoen toe om een start te maken met het project ‘Rotterdam de boer op!’. Het doel van het project is zorgen voor meer biodiversiteit, weidevogels op het platteland rond Rotterdam, eerlijk regionaal geproduceerd eten voor Rotterdammers en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren.

Een belangrijk onderdeel van de aanpak van ‘Rotterdam de boer op!’ is de oprichting van het Rotterdams Transitiefonds dat boeren, die stappen willen zetten naar meer natuurinclusieve landbouw, financieel ondersteunt. Met de steun kunnen boeren makkelijker natuurinclusieve landbouwmaatregelen zoals strokenteelt, agroforestry of coöperatieve voedselinitiatieven opzetten.

Bewustheid

Volgens de coalitie die betrokken is bij het project moeten Rotterdammers weer bewust worden van hun aandeel in en betrokkenheid bij het Rotterdamse Ommeland. Daarom gaat het project veel energie steken in het verbinden van stad en platteland. Uiteindelijk moet er een netwerk van tientallen ketenpartijen gaat ontstaan die ervoor zorgen dat er online, in de supermarkt, in restaurants en op markten lokaal geproduceerd voedsel verkrijgbaar is. Ook wil de coalitie samen met boeren direct aan de Rotterdamse standsrand natuurinclusieve voorbeeldboerderijen en voedselbossen creëren. Hier zouden Rotterdammers het eigen platteland en de diversiteit van meer natuurinclusieve landbouw kunnen ervaren.

Arie van den Berg, biologisch melkveehouder uit Midden-Delfland, juicht het project van harte toe. „Ik wil mooie, eerlijke producten maken met respect voor het landschap en natuur. Maar tegelijkertijd ook waardering en een goede beloning door de samenleving. Dat komt nu onvoldoende van de grond. Om me heen zie ik de jonge boeren daarmee worstelen. Met dit project geven we samen de natuur op het Rotterdamse platteland de wind in de zeilen, de boeren meer vertrouwen en Rotterdammers goed eten op hun bord.”

Coalitie

‘Rotterdam de boer op!’ is een initiatief van Natuurmonumenten in samenwerking Aardpeer, DRIFT, FrieslandCampina, Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Rotterdam, Greenchoice, Herenboeren Nederland, LTO Noord, Naturalis Biodiversity Center, Picnic, Rabobank, Rechtstreex, Rotterdam Make it Happen, Rotterdamse Oogst, SMK (Stichting Milieukeur), Staatsbosbeheer, Stichting DOEN en het Zuid-Hollands Landschap.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden