Skip to content

Artikel Melkvee.nl: Beregenen: overdag of ‘s nachts maakt geen verschil

Voor het waterverlies maakt het nauwelijks verschil of boeren overdag beregenen of ‘s nachts. Dat blijkt uit een verkennende studie van het KNMI, Wageningen UR en de wateradviesbureaus KnowH20 en de Bakelse Stroom.

Het instellen van een zogeheten urenverbod voor beregening overdag is dan ook niet effectief om waterverliezen significant te beperken. De beregening overdag en ‘s nachts levert vergelijkbare verdampingsverliezen op, bericht LTO.

De studie wijst er ook op dat verwaaiing door wind een groter effect heeft op het waterverlies bij beregening. Echter; die verwaaide neerslag valt uiteindelijk in hetzelfde perceel neer. Daarom haalt een beregeningsverbod bij wind ook weinig uit.

Discussie waterschaarste

Onder de extreem warme weersomstandigheden van afgelopen weken is een discussie ontstaan over hoe het schaarse water efficiënt kan worden ingezet. Uit deze studie en praktijkmetingen maakt LTO Nederland op dat de discussie veel meer moet gaan over waterbeschikbaarheid in Nederland, dan over het tijdstip van beregenen.

Trienke Elshof is LTO-portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving. „Boeren beregenen niet voor niets”, zegt ze. „Deze conclusies bieden de objectieve argumenten tegen een mogelijk verbod op beregenen. LTO wil daarover op korte termijn met de waterschappen nader in gesprek.”

De onderzoekers adviseren om na deze verkenning nog een gedegen onderzoek te laten doen naar alle facetten rond beregening.

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden