Skip to content

Artikel Agraaf: Voermaatregel is van de baan

Het hing al even in de lucht, maar nu is de kogel dan ook echt door de kerk. De zeer omstreden voermaatregel is van de baan. De maatregel zou te weinig stikstofreductie opleveren.

Dat blijkt uit de doorrekening van de voermaatregel door de WUR. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de WUR gevraagd om deze doorrekening te maken.

De uitslag zal voor veel boeren niet als een verrassing komen. De afgelopen maanden protesteren de boeren al fel tegen de voermaatregel. Naast dat het bedrijfseconomisch grote impact zou hebben op de boer om het nieuwe rantsoen te verzorgen, zou minder eiwitrijk voedsel ook erg slecht zijn voor de gezondheid van de dieren.

Schouten had veel hoop gevestigd op deze voermaatregel om de stikstofuitstoot te verlagen. Deze maatregel hing de boeren al maanden boven het hoofd. Het Landbouw Collectief was destijds ook al zeker niet te spreken over de plannen van de minister. Nu lijkt het erop dat Schouten terug naar de tekentafel moet om een andere manier te verzinnen om de stikstofuitstoot te reduceren.

Belangenbehartigers

Agractie Nederland zegt erg tevreden te zijn met het nieuws. „Vanaf het moment ná het verschijnen van deze maatregel op 6 mei 2020 hebben wij veel overleg gevoerd met het ministerie en samen met andere partijen ons ingezet om het kabinet en ministerie ervan te overtuigen dat deze regeling niet acceptabel is. Wij zijn blij dat ook ministerie en kabinet nu, mede wegens de droogte van afgelopen voorjaar en deze zomer, inzien dat stikstofreductie niet op deze manier behaald mag worden, met risico’s voor diergezondheid, vanachter de tekentafel.”

Ook bij LTO Nederland staan ze klaar om de slingers op te hangen, zo laat Wil Meulenbroeks in een eerste reactie weten.

Voorzitter Mark van den Oever van Farmers Defence Force had gisteren ook al vernomen dat het zeer waarschijnlijk was dat de voermaatregel van tafel zou gaan. Zijn informatie over dat de huidige weersomstandigheden (droogte, hitte) leidend zouden zijn in de keuze om de maatregel af te schieten, blijkt correct.

Zitting

Op 20 augustus zou Stichting Stikstofclaim via rechterlijke wegen proberen om de voermaatregel te doen verdwijnen. Jan Cees Vogelaar van stichting Stikstofclaim daagde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de rechter. De zitting zou om 11.30 uur plaatsvinden in het Paleis van Justitie in Den Haag (ZH). Nu de maatregel al van tafel is, lijkt deze zitting daarmee overbodig.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden