Skip to content

Artikel LTO Noord: Podcast over Nieuwe Verdienmodellen voor agrariërs gelanceerd in Foodvalley

Hoe verdien je nu én in de toekomst een inkomen op het agrarisch bedrijf? Boer aan het Roer lanceert daarom een podcast voor agrariërs over nieuwe verdienmodellen.

Boer aan het Roer (onderdeel van Regio Deal Foodvalley) lanceert een podcastreeks om agrariërs te inspireren over hoe zij met nieuwe verdienmodellen aan de slag kunnen.

De podcastreeks zet in op bewustwording. Als introductie is voorafgaand een webinar uitgezonden. Experts Gerdien Kleijer, Frederiek van Lienen en Jan Willem van der Schans deelden hun kennis over werken aan een nieuw verdienmodel voor een toekomstgericht boerenbedrijf.

“Veel agrarische ondernemers willen een slag maken in de verduurzaming van hun boerenbedrijf. Een sterk verdienvermogen is essentieel willen boeren en tuinders werken aan kringlooplandbouw zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel dat voor ogen heeft”, aldus Gerdien Kleijer tijdens het webinar. “Allereerst is bewustwording onder boeren, erfbetreders en beleidsmakers nodig, gevolgd door stimulering om te zoeken naar nieuwe verdienmogelijkheden. Dat doen we met Boer aan het Roer.”

Webinar
Maar liefst 150 belangstellenden keken naar het door Boer aan het Roer georganiseerde webinar ‘Nieuwe Verdienmodellen’ op woensdag 24 februari. Het merendeel van de kijkers bestond uit boeren in de Foodvalley regio.

Kleijer vond het hoopvol dat het overgrote deel van de kijkers via een poll aangaf dat de boer over 10 jaar een deel van zijn geld verdient door betaling via maatschappelijke diensten. Bijvoorbeeld door betaald te worden voor natuurbeheer. “Op dit moment werken dergelijke vergoedingen vooral vanuit subsidies”, vertelt Kleijer, “maar in de toekomst is het hopelijk wel zo dat vergoeding voor maatschappelijke diensten een substantiële en continue inkomstenbron zal zijn.”

Zelf aan het roer staan 

Frederiek van Lienen besprak tijdens het webinar de verschillende mogelijkheden om waarde toe te voegen aan je bedrijf. Veel kijkers geven de voorkeur aan sociale waarde, bleek tijdens het webinar. Dat betekent dat een agrarisch ondernemer activiteiten ontwikkelt op het gebied van educatie, zorg of entertainment. Van Lienen: “Alle opties zijn goed en een mix is ook mogelijk. Wat belangrijk is dat je als boer zelf aan het roer staat en mogelijkheden zoekt die bij jou passen om ook in de verre toekomst te blijven ondernemen.” Expert Jan Willem van der Schans besprak verschillende bedrijfsstrategieën die je daarbij kunt inzetten. Een voorbeeld hiervan is circulariteit, waarbij je kunt denken aan het verwerken van reststromen.

Podcasts: in gesprek met ondernemers 

Dit webinar wordt gevolgd door een zestal podcasts waarin de experts met boeren uit de regio dieper de materie van duurzame verdienmodellen induiken. In de podcasts van Boer aan het Roer gaan de experts dieper in op de kansen van nieuwe verdienmodellen. Ze doen dat in gesprek met agrarische ondernemers uit de regio Foodvalley die al kozen voor een vernieuwend verdienmodel. In de eerste podcast komt ondernemer Roel van Dijk aan het woord. Deze melk- en vleesveehouder heeft een vleessnijderij en verkoopt al zijn vlees via een verkorte afzetketen. Hij zet al zijn melk af via kaas onder het eigen merk Binnenvelds Goud. Wanneer besloot Roel van Dijk het roer om te gooien? Hoe bevalt het om zelf zijn producten te verkopen? Wat zou hij andere ondernemers aanraden? Kijk op www.boeraanhetroer.nl/verdienmodellen voor de podcasts en het webinar.

Regio Deal Foodvalley & Boer aan het roer

De Regio Deal Foodvalley is in 2019 gesloten tussen het Rijk en regionale partners. Het is een meerjarige samenwerking om de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem te versnellen. Er zijn drie thema’s die zich richten op Landbouw, Voeding & Gezondheid en Kennis & Innovatie. Met Boer aan het Roer wordt uitvoering gegeven aan het landbouwthema, waarbinnen onder andere een proeftuin wordt ingericht en masterclasses en trainingen worden aangeboden. Naast het Rijk zijn Regio Foodvalley, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, LTO Noord, Waterschap Vallei & Veluwe, Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht en VNO-NCW Midden partners in de Regio Deal Foodvalley. In de uitvoering van de Regio Deal zijn onder andere Christelijke Hogeschool Ede en Poultry Expertise Centre betrokken.

Bron: LTO Noord

Back To Top
Lid worden