Skip to content

Artikel LTO Noord: Kruiden voor een gezonde bodem

In het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland werken agrariërs samen aan een positieve bijdrage aan klimaat, milieu en leefomgeving. Het inzaaien van kruidenmengsels is daarbij een praktisch instrument.

Het erf en de percelen van het biologisch melkveebedrijf van Karel Rietveld en Theo van den Broek in Ottoland zijn begin februari nog grotendeels bedekt met een laag sneeuw en ijs. Er waait een lelijk koude wind, maar in de beschutting van de stal vertellen ze graag over de verwachtingen die ze hebben wat betreft het inzaaien van kruidenmixen op verschillende percelen. Projectleider Gert-Jan de Graaf van LTO Noord is blij met de mannen. ‘Ze hebben afgelopen zomer zelfs op eigen initiatief nog extra percelen ingezaaid, met een mix die goed past op die grondsoort. En ik begrijp dat collega’s in de buurt ook interesse tonen. Dat is precies wat we willen bereiken met dit project.’

Afhankelijk van de bodem
De kruidenproeven worden uitgerold in diverse regio’s. De Graaf: ‘Doel is om het bodemleven te stimuleren, daarmee de grondstructuur te verbeteren en tegelijk ook een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. In de proef kijken we welke zaaimachines het beste werken en hoe de kruiden het beste aanslaan tussen het gras.’ Rietveld had al ervaring met rode en witte klaver na zijn omschakeling op een biologische bedrijfsvoering ruim twintig jaar geleden. ‘Het is lastig om klaver op peil te houden, maar ik zie het kruid nog jaarlijks terugkeren. De zaden zitten dus zeker nog in de grond.’ Van den Broek knikt: ‘Als biologisch bedrijf zijn we nog afhankelijker van de bodem. Daarom is het goed om nieuwe kennis te vergaren, om het in het vervolg beter te doen.’

Dat blijkt een permanente zoektocht. ‘In vergelijking met een gangbaar bedrijf hebben we minder knoppen om aan te draaien. Elke extra natuurlijke impuls is dan welkom.’ Volgens De Graaf zit er veel overlap tussen de deelnemers aan de Vruchtbare Kringloop en de inzaai van kruiden. ‘Voor veel veehouders is eerst een omslag in denken nodig. Voor een positief effect van kruidenrijk land is het beter om op minimaal 8 centimeter boven maaiveld te maaien voor een snelle hergoei. Ook zitten er beperkingen aan qua mestaanwending. Maar het idee is dat diegenen die doorpakken er uiteindelijk ook winst uithalen. Dat kan door een betere bodemstructuur en besparing op mest en gewasbeschermingsmiddelen.’

Positief gestemd
Beide veehouders in Ottoland zijn positief gestemd. ‘We hebben een appgroep waarin we elkaar op de hoogte houden van de kruidenontwikkeling in de percelen. Bij vragen kunnen we altijd bij Gert-Jan terecht. Behalve zijn enthousiasme brengt hij ook veel kennis in, ook via zijn netwerk.’ De Graaf: ‘Dat is precies de bedoeling van dit soort projecten: nieuwe methoden in de praktijk testen en de kennis daarover delen.’

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland op de projectpagina.

LTO Noord Fondsen heeft financieel bijgedragen aan het project ‘Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland’.

Bron: LTO Noord

Back To Top
Lid worden