Skip to content

Artikel Kontakt: Waterschap zet 10,8 miljoen euro apart voor klimaatadaptie

REGIO • Waterschap Rivierenland heeft voor de komende zes jaar een bedrag van 10,8 miljoen euro apart gezet voor projecten die te maken hebben met klimaatadaptatie.

Daarmee geeft het Waterschap opvolging aan een nieuw aandachtspunt in haar beleid. “We realiseren ons steeds meer dat we er niet alleen zijn om wateroverlast tegen te gaan door bijvoorbeeld sterke dijken te maken, maar dat we ook iets moeten doen met de droogte die we in ons land hebben, met name in de laatste zomers”, vertelt Bas de Groot. Hij zit namens de gecombineerde fractie van SGP/CU in het Waterschapsbestuur.

Van de bijna 11 miljoen euro voor het gehele gebied van Waterschap Rivierenland, mag 2,4 miljoen euro besteed worden in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Omdat er ook nog andere bronnen zijn waarvandaan geld komt, zal er in deze regio de komende jaren 7,5 miljoen euro besteed kunnen worden aan klimaatadaptatie. Dit bedrag kan mogelijk nog verder stijgen.

Nog geen projecten
Concrete projecten zijn er nog niet, maar Bas de Groot heeft genoeg ideeën. “Het wordt steeds belangrijker om in bebouwde gebieden water te bufferen, dat gebruikt kan worden bij een droge zomer. Daardoor klinkt de bodem dan wat minder in.”

“Het is zaak dat het regenwater, dat de laatste jaren soms in korte tijd in grote hoeveelheden naar beneden komt, niet direct het riool in te laten vloeien. Het is beter om dat in de bodem terecht te laten komen. Het zou bijvoorbeeld helpen wanneer gemeenten de bestaande parkeerplaatsen voorzien van waterdoorlatende tegels. Dat zou een project van de gemeente kunnen zijn, maar ook burgers en bedrijven kunnen helpen door stenen te vervangen door groen.”

Onderwaterdrainage
De proeven die nu gedaan worden met onderwaterdrainage, zouden op termijn breder uitgewerkt kunnen worden. Met onderwaterdrainage wordt een perceel weidegrond voortdurend nat gehouden. Daardoor verhoogt de opbrengst en wordt inklinking van de bodem tegengegaan.

Bijkomend voordeel is dat de CO2-uitstoot verminderd wordt. Want een droge veenbodem klinkt in, en daarbij komt CO2 vrij. Zoals bekend kampt Nederland met een overschot aan CO2, dus waar de uitstoot beperkt kan worden, moet dat volgens Bas de Groot gedaan worden.

Waterschap Rivierenlanden richt zich met name op de ‘open’ gebieden, gemeenten kunnen projecten aandragen voor de woongebieden, bedrijven en overige overheden kunnen op hun eigen terreinen projecten aandragen voor subsidie.

Geld hier houden
“Het is zaak om binnen een jaar met ideeën te komen, want anders kan het geld dat voor deze regio beschikbaar is gesteld, naar andere regio’s gaan, wanneer die goede ideeën hebben”, legt Bas de Groot uit. “We moeten dit echt samen gaan doen, want er is echt iets aan de hand met die droge zomers van de laatste jaren. Als regio moet je ervoor zorgen dat je weet hoe je verder wil met klimaatadaptatie, want anders wordt het straks over je beslist.”

“Door samen op te trekken, denken we bovendien dat het mogelijk moet zijn om meer subsidiegeld binnen te halen bij andere overheden, waardoor we meer projecten kunnen uitvoeren”, vertelt Bas de Groot tot besluit. “Er is nog veel werk aan de winkel in deze regio, want er zijn tot nu toe nog maar weinig concrete plannen voor klimaatadaptatie.”

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden