Skip to content

Artikel Kontakt | Streek krijgt 2,5 miljoen euro voor klimaatmaatregelen; Molenlanden gaat aan de slag met natuurvriendelijke oevers

MOLENLANDEN • Met een subsidie van 2,5 miljoen euro kan de klimaatregio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden maatregelen nemen tegen wateroverlast, droogte en overstromingen. De gemeente Molenlanden gebruikt haar deel om natuurvriendelijke oevers die water langer vasthouden aan te leggen.

Via het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptie heeft de landelijke overheid het geld toegekend aan projecten van de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Vijfheerenlanden, Molenlanden, Waterschap Rivierenland en de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

De rijksbijdrage is bedoeld voor het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen tegen wateroverlast, droogte en overstromingen in de openbare ruimte. Het Rijk betaalt een derde van de kosten. De partners in de werkregio leggen zelf nog 5 miljoen euro bij. ‘Met dit geld voeren we in de komende jaren 29 projecten uit, melden de betrokken partijen. ‘Deze zijn uiterlijk eind 2027 klaar.’

De middelen worden besteed aan allerlei projecten, zoals onder meer:

  • Gorinchem: meer water bergen door veel verharding in te ruilen voor groen
  • Molenlanden: aan de slag met natuurvriendelijke oevers die water langer vasthouden
  • Papendrecht: waterbergende wegfundering aanleggen
  • Waterschap Rivierenland: waterinlaten vergroten in enkele polders
  • Alblasserdam: aan de slag met het vergroten van plantvakken
  • Hardinxveld-Giessendam gaat waterberging aanleggen onder de verharding
  • Sliedrecht: aan de slag met een groene gracht

De subsidie stelt de regio in staat om haar klimaatambities versneld uit te voeren. ‘Zo komen we een stap dichterbij ons doel: een klimaatbestendige regio in 2050.’

Bron: het Kontakt/ Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden