Skip to content

Artikel Kontakt | Raad Molenlanden staat windmolens tot 15 meter hoogte toe

MOLENLANDEN • Verschillende amendementen en na een urenlang debat inclusief lange schorsingen (voor overleg) is de kogel door de kerk: dinsdagavond stemde de Molenlandse gemeenteraad schoorvoetend in met het toestaan van windturbines tot een hoogte van 15 meter.

“Want stilzitten is ook geen optie”, stelde VVD’er Bert Snoek, die kritisch was en is op het raadsvoorstel van het gemeentebestuur.

Samen met Doe Mee! Molenlanden, CDA, de Christen Unie en SGP, kwam de partij dan ook tot een amendement om het voorgestelde plannen doorgang te kunnen laten vinden. En dat betekent dat het beleid alleen geldt voor kleine windturbines bij bedrijven buiten bestaand stads- en dorpsgebied tot een hoogte van 15 meter.

Daarnaast kunnen er windturbines tot een maximumhoogte van 45 meter komen op bedrijventerreinen binnen bestaand stads- en dorpsgebied.

Maar de eerste drie aanvragen voor windturbines met een hoogte groter dan 15 meter moeten overigens nog wel door de gemeenteraad goedgekeurd worden.

Onderzoek
Verder komt er een brede verkenning naar de mogelijkheden van windenergie in Molenlanden en wordt het resultaat hiervan aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarin moet minstens naar voren komen of er verschil is bij invulling van de behoefte aan windenergie tussen bijvoorbeeld huishoudens en grootverbruikers.

De gemeenteraad wil daarin ook de afweging tussen enkele grotere windmolens of meerdere kleine molens in relatie tot de landschappelijke inpassing terugzien, inclusief gevolgen voor direct omwonenden. En de raad wil weten wat de bereidheid van de provincie is om in te gaan op de specifieke wensen van de gemeente Molenlanden als deze buiten het huidig provinciaal beleid vallen.

Deze brede verkenning stelt de raad in staat om de kleine windmolens in een breder perspectief te plaatsen en dit perspectief mee te nemen in het toekomstige beleid.

Draagvlak
Maar misschien wel het belangrijkste punt in de aanpassing van het beleidsvoorstel door de gemeenteraad: er komt een informatiecampagne om inwoners breed te informeren over doel, voor- en nadelen van vormen van duurzame energie in Molenlanden. Want ‘kleine molens, grote impact’ stelde Pieter Jacob Leenman van de SGP. “Het raakt ook de beeldkwaliteit van al onze kernen. Hoe zo’n onze dorpen en stad er binnen nu en vijf jaar uit na deze beslissing.”

Of zoals Mario de Lijster van Doe Mee! beargumenteerde: “De energietransitie vindt niet hier in de raad of het college plaats, maar voor de meerderheid van de inwoners die inzien dat we er beter van worden. Dat gaat niet in drie maanden of met een paar losse particuliere initiatieven, maar dat is een proces. Een proces dat enkele jaren gaat duren, want opwekking met wind is cruciaal voor energietransitie 2023.”

Ondanks het stevige debat en aanpassingen in het beleid kan wethouder Jan Lock daarmee van harte instemmen. Hij roemt vooral dat feit dat de raad debatterend tot een beleid is gekomen. “Ik constateer met vreugde dat we elkaar kunnen vinden, goed naar elkaar geluisterd hebben en elkaar de ruimte geven en zicht op een duurzame energietransitie.”

Bron: het Kontakt/ Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden