Skip to content

Artikel Kontakt | Nog bijna 340.000 zonnepanelen nodig in Alblasserwaard: groei gaat niet hard genoeg voor RES-bod

ALBLASSERWAARD • De groei van het aantal grootschalige zonnepaneleninstallaties gaat niet hard genoeg om voor 2030 het bod van de Regionale Energie Strategie (RES) Alblasserwaard te halen. In deze categorie zijn er nu zo’n 162.000 zonnepanelen geïnstalleerd, maar er zijn er nog circa 336.500 nodig.

In de RES beloofden Gorinchem en Molenlanden om voor 2030 1.150 TJ duurzame elektriciteit op te gaan wekken. Iets meer dan de helft zou afkomstig zijn van zonne-energie.

Daarbij gaat het alleen om grootschalige installaties, zoals op daken van boerderijen. Volgens landelijke rekenregels maken zonnepanelen op daken van woningen geen deel uit van het RES-bod.

Behoorlijk in de lift
De twee Alblasserwaardse gemeentes zien dat het aantal grootschalige zonnepaneleninstallaties behoorlijk in de lift zit. ‘Dit is hard gegroeid.’ Maar: ‘Het resterende deel van het bod is desondanks nog groot.’

Als de lijn van de huidige groei zich doorgezet, blijkt dat het doel in 2030 niet gehaald wordt.

Er is nog genoeg ruimte op daken om zonnepanelen te plaatsen. Waarom blijft de groei dan toch achter bij het bod? De gemeenten benoemen een aantal hobbels:

• Asbest
• Constructieproblemen
• Verzekerbaarheid
• Een te kleine aansluiting
• Eigendomsverhoudingen

Subsidies om daken geschikt te maken
Als oplossing willen Gorinchem en Molenlanden het gesprek aangaan met eigenaren van daken om subsidieaanvragen bij het Rijk aan te moedigen. De provincie Zuid-Holland biedt bovendien aanvullende subsidies aan om eigenaren van grote daken te ondersteunen bij het geschikt maken van hun daken voor de plaatsing van zonnepanelen.

En: demissionair minister Rob Jetten wil volgens de gemeenten extra geld beschikbaar stellen voor ditzelfde doel. ‘De verwachting is dat vooral agrarische gebouwen hiervan kunnen profiteren.’

Verplichten plaatsen van zonnepanelen Groote Haar
Kansen zien de gemeentebesturen ook op het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem. ‘Daar komt veel geschikt dakoppervlakte voor grootschalige zonnepaneleninstallaties. (..) In het uitgiftebeleid wil de gemeente Gorinchem inzetten op het verplicht stellen van het installeren van zonnepanelen op daken.’

Bron: het Kontakt/ Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden