Skip to content

Artikel Kontakt | Nieuwe bus- en camperparking Kinderdijk officieel geopend

KINDERDIJK • Donderdagmiddag 11 mei is de nieuwe bus- en camperparking Kinderdijk officieel geopend door wethouder Johan Quik van Molenlanden en Peter-Jan van Steenbergen, directeur van de SWEK.

Het nieuwe parkeerterrein, speciaal bedoeld voor campers en touringcars, aan de westrand van Nieuw-Lekkerland, is inmiddels in gebruik.

Vanaf nu worden campers via aangepaste bewegwijzering direct verwezen naar deze nieuwe parking aan de westrand van Nieuw-Lekkerland (of voor overnachting naar het camperterrein in Alblasserdam). Op die manier wordt het dorp minder belast met het toeristische verkeer.

De gemeente Molenlanden heeft zo duurzaam mogelijk gewerkt bij de aanleg van de nieuwe parking Kinderdijk. Zo is materiaal van de sloop hergebruikt op het terrein. Parkeervakken worden normaal in klinkers, beton of asfalt uitgevoerd. Hierdoor kan regenwater niet of nauwelijks in de grond doordringen. Door parkeervakken in te richten met waterdoorlatende verharding, ziet de parkeerplaats er niet alleen groen uit, maar wordt het riool ontlast en het grondwater aangevuld.

Tijdens de aanleg van het parkeerterrein is rekening gehouden met beschermde diersoorten als de rugstreeppad en de buizerd. Hiervoor zijn maatregelen genomen zoals de aanleg van een houtwal en een grondophoging waar de dieren zich kunnen verschansen.

Bij de afrit van de dijk is gebruik gemaakt van het innovatief concept van betonballon om een onderdoorgang te maken (de eerste keer in de wegenbouw waar deze methode is toegepast). Hierdoor was minder beton nodig, wat een reductie van de CO2-uitstoot betekent.

Bron: het Kontakt/ Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden