Skip to content

Artikel Kontakt: Jonge boompjes voor agrariër in kader van Meer Bomen Nu

ARKEL/BRANDWIJK • Kees Maarse van Natuurtuin de Punt in Arkel heeft onlangs een aantal jonge bomen geschonken aan agrariër Mattias Verhoef uit Brandwijk. De schenking vond plaats in het kader van de landelijke actie Meer Bomen Nu.

Het doel van Meer Bomen Nu is deze winter een miljoen jonge boompjes te planten, samen met vrijwilligers, boswachters en groenbeheerders. Wilma Abspoel van de Arkelse natuurtuin: “Het doel spreekt ons bijzonder aan. We hebben ruim vierhonderd zaailingen verzameld, van Natuurtuin De Punt en Boomgaard Onderweg. Ook kregen we zaailingen uit diverse tuinen en van Staatsbosbeheer.”

Goede plek
Abspoel heeft de rol van ‘oogstcoördinator’ op zich genomen. Ze zorgt er namens de stichting Meer Groen voor dat de jonge boompjes een goede plek krijgen. “Het liefst met zo weinig mogelijk kilometers in de kluit, dus hier in de regio, want wat je in je eigen omgeving kunt doen, is het eerst gewonnen.”

Agro Forestry
Boer Mattias Verhoef is blij met de groene donatie. Samen met zijn vrouw Coriene heeft hij een biologisch bedrijf, waar natuur-inclusief wordt geboerd, in samenwerking met Staatsbosbeheer. Op zijn bedrijf is de ontwikkeling van Agro Forestry in gang gezet, wat betekent dat de melkveehouder zijn bedrijfsvoering combineert met kleinschalig bosbeheer.

Biodiversiteit
Kees Maarse overhandigde diverse soorten: wilde kers, wilde peer, wilde pruim, elzen, abelen en wilde roos. De koeien hebben bij hun uitloop profijt van het aangeleverde plantmateriaal, waarvan een haag wordt gevormd. De bomen zorgen voor meer biodiversiteit en zijn ook belangrijk in verband met de klimaatverandering.

Meedoen
De actie Meer Bomen Nu komt jaarlijks terug. Wie mee wil doen kan contact opnemen met Stichting de Punt Arkel. Voor meer informatie: https://depuntarkel.nl/

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden