Skip to content

Artikel Kontakt: Informatieavond in Giessenburg over verduurzaming boerderijen en monumenten

GIESSENBURG • Stichting Boerderij & Erf en de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en Krimpenerwaard organiseren op maandag 25 april een informatieavond over de verduurzaming van boerderijen en monumenten.

Veelal zijn boerderijen en monumenten panden die afwijken van de doorsnee woningen en daardoor aangewezen op specifiek maatwerk, zeker ook als het om verduurzaming gaat. De avond begint om 19.00 uur met een inloop en wordt gehouden in De Til in Giessenburg. Vanaf dat tijdstip kan er al een informatiemarkt worden bezocht, waarbij verschillende instellingen en organisaties en ook bewoners aan deelnemen. De bezoekers kunnen hier terecht met hun vragen over de mogelijkheden van verduurzaming.

Vanaf 19.30 uur, als het officiële gedeelte start, komen de uitgenodigde sprekers aan bod: Henk Lakerveld (architect) over de aanpak van het verduurzamen en Piet den Hertog (Adviesbureau Helsdingen) over de hierbij in acht te nemen aandachtspunten. Er wordt onder andere een stappenplan gepresenteerd, diverse te nemen maatregelen besproken en verschillende financieringsmogelijkheden toegelicht. Tevens is er een vertegenwoordiger van de Energie Coöperatie Molenlanden aanwezig, die ingaat op de mogelijkheden van zonnepanelen op andermans dak.

Mede omdat energie op dit moment een opvallend centrale plaats in de samenleving inneemt, belooft het een boeiende avond te worden. De bezoekers zullen gemotiveerd huiswaarts keren met informatie over het zuinig omgaan met energie en met ideeën om op een verantwoorde manier te gaan isoleren. Op de avond zal ook een aantal te nemen maatregelen worden toegelicht en is er een leverancier aanwezig van een nieuwe generatie isolatieglas, dat met name geschikt is voor historische en monumentale panden. Ook de eigenaren en bewoners van verduurzaamde panden die de avond bezoeken, kunnen die avond hun opgedane ervaring met de aanwezigen delen.

Iedereen die met ideeën en verduurzamingsplannen rondloopt, maar ook alle andere belangstellenden zijn maandag 25 april van harte welkom in De Til aan de Breestraat 1 te Giessenburg.

Na het plenaire deel van de avond kan tot 22.00 uur onder het genot van een drankje de informatiemarkt worden bezocht. Meer informatie: www.molenlanden.nl.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden