Skip to content

Artikel Kontakt | Geslaagde afsluiting cursus Waard om te Weten

REGIO • De derde editie van de streekcursus Waard om te Weten is met succes afgesloten. Na een aantal gevarieerde lessen was er 11 februari in Noordeloos een examen met de uitreiking van de certificaten Waardkenner en het bijbehorend speldje.

Een van de cursisten bracht het zo onder woorden: ‘Waard om te weten = Een waardige cursus’!

Het Historisch Collectief Molenlanden heeft het gelopen seizoen voor de derde keer 30 cursisten een aantal mooie lesochtenden bezorgd. Na afloop waren de reacties opvallend positief. Het is dan ook fijn het specifieke van de geschiedenis en het bestaan van de streek te horen te krijgen. Voor de negen onderwerpen was er elke zaterdagmorgen een andere deskundige als gastdocent en de cursussen vonden zo mogelijk plaats op een bij het onderwerp passende locatie. De docenten brachten op de Alblasserwaard gerichte onderwerpen in beeld, zoals archeologie, natuurhistorie, ontginning en water, cultuur, bestuur, de sociale economie, godsdienst, oorlogen en mobiliteit.

Dat de cursisten de lessen zeer hebben gewaardeerd, blijkt ook wel uit de reactie van een van hen op de laatste dag: “Ik ben er trots op om Waardkenner te zijn. Voor mijn rol als raadslid heeft het mij geleerd, dat het historisch besef mij helpt bij de toekomstige politieke keuzes!” Dat sluit precies aan bij de bedoeling en de opzet van de cursus: voorkomen dat de kennis die bij de groep ouder wordende mensen paraat is, verloren gaat.

Het is de bedoeling dat in november 2023 opnieuw een cursus van start gaat. De eerste deelnemers daarvan hebben zich al gemeld. Voor meer informatie en aanmelding: www.hcmolenlanden.nl.

Vanuit de gemeente Molenlanden is ook belangstellig, namelijk voor een verkorte cursus, bedoeld om de niet uit de streek komende ambtenaren te informeren.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden