Ga naar hoofdinhoud

Artikel Kontakt: Gemeenten Alblasserdam en Molenlanden en SWEK weer op één lijn

KINDERDIJK • De kou lijkt uit de lucht wat betreft wie de baas is in het Kinderdijkse molengebied. Het Bestuurlijk Platform wordt hét overlegorgaan. 

Meer invloed op de gang van zaken bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, dat is al enkele jaren de wens van de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden. Ze wilden dat onder meer bereiken met een kwaliteitszetel voor inwoners van het dorp in de Raad van Toezicht.

Die voelde daar niks voor en wees naar het Bestuurlijk Platform Kinderdijk als dé plek waar alle betrokken partijen hun inbreng in kunnen hebben.

Gladgestreken
Om uit de impasse te komen schakelden de gemeenten vorig jaar een extern bureau in om voor 40.000 euro een oplossing te zoeken. In een schrijven aan de gemeenteraden liet het Bestuurlijk Platform Kinderdijk in juni weten wat de voortgang is.

De plooien lijken de afgelopen maanden te zijn gladgestreken; uit het schrijven komt een grote mate van saamhorigheid naar voren. ‘De intensieve gesprekken die wij met elkaar voeren, leidden de afgelopen periode steeds tot adviezen waar wij allemaal achter staan.’

Autonomie
De uitkomst is dat de wens van de Raad van Toezicht ingevuld wordt. Het Bestuurlijk Platform vormt dé plek voor de bij Kinderdijk betrokken partijen om zaken in te bespreken en invloed uit te oefenen; de autonomie van de betrokken partijen blijft ongewijzigd.

‘De coördinerende rol van het BPK willen wij verder versterken. (..) Wij hebben ook geconstateerd dat niemand van ons wil tornen aan de keuzes die eerder zijn gemaakt, waarbij een stichting met eigen bestuur en een autonome RvT verantwoordelijk is om het gebied als siteholder te beheren en te exploiteren.’

Samenwerkingsovereenkomst
Peter-Jan van Steenbergen, de nieuwe directeur van de SWEK, gaat nu werken aan een samenwerkingsovereenkomst. “De afgelopen jaren is op uitvoeringsvlak veel bereikt, maar op het gebied van hoe samen te werken zijn zaken onvoldoende vastgelegd”, licht hij toe.

In het schrijven staat wel dat het bureau de partijen heeft overtuigd van de noodzaak om aanpassingen door te voeren in de relatie tussen de partijen, onder meer wat betreft de rol die het Bestuurlijk Platform krijgt op het samenstellen en functioneren van het bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting.

Adviesrol
Van Steenbergen: “Maar dat betekent niet dat we bij elkaar in het bestuur gaan zitten. In het Bestuurlijk Platform kan meegedacht worden bij bijvoorbeeld het aanstellen van nieuwe leden in de Raad van Toezicht of de aanstelling van een nieuwe directeur. Met die adviesrol kunnen onder meer de gemeenten en de provincie invloed uitoefenen.”

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden