skip to Main Content

Artikel Kontakt: Regionale grondbank Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: Frans Timmermans is vóór

GOUDRIAAN • Frans Timmermans bracht maandag een werkbezoek aan Goudriaan. Hij ging het gesprek aan met melkveehouders over de ambities en kansen die zij zien om toekomstbestendig te kunnen boeren èn wat zij daarvoor nodig hebben.

Aanleiding voor het bezoek was de deelname van Jan-Arie Koorevaar aan het tv-programma ‘De Publieke Tribune’ over de Green Deal. Tijdens de opnames, waaraan vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans via een videoverbinding deelnam, opperde de Europese politicus het idee om een keer langs te komen op de boerderij van Koorevaar.

Een voorstel dat door de Goudriaanse melkveehouder werd aanvaard. “Maar dan komen we ook een keer naar Brussel”, voegde hij toe. Zowel de tv-deelname in januari als de opzet van het werkbezoek zijn samen met Marieke Kok van KnowWhy uit Bleskensgraaf vormgegeven.

Gespannen voet
Boeren en natuur, boeren en klimaat; het beeld is nog steeds dat deze op gespannen voet met elkaar staan. Het gesprek dat de zes agrariërs uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden aangaan met Frans Timmermans ademt juist een heel andere sfeer. Hier zitten ondernemers die in hun bedrijfsvoering graag invulling willen geven aan verduurzaming en vergroening.

Dat geldt voor zowel gangbare als biologische melkveehouders. Tijdens het gesprek merkt Frans Timmermans op dat gangbare boeren eigenlijk heel ecologisch werken en dichterbij de biologische uitgangspunten werken dan hij had verwacht.

Betaalbare toegang
Het gesprek draait niet om de vraag óf de stap naar duurzamer boeren gemaakt moet worden, maar hoe agrariërs daarvoor vanuit de overheid de euro’s en de hectares krijgen om dat mogelijk te maken. Betaalbare toegang tot grond is hierbij essentieel.

Want, stelt Leanne Bastiaansen-Aantjes uit Streefkerk: “Boeren zijn goed in staat om het landschap op een natuurlijke manier te onderhouden. Zelf hebben wij twintig hectare van onze grond ingericht voor natuurbeheer. Maar hoe zorg je ervoor dat daar ook geld mee verdiend kan worden?”

Rokus Lakerveld, biologisch boer in Noordeloos, valt haar bij: “Ik had het er laatst met een vriend over die een intensief bedrijf heeft en mij min of meer ziet als een natuurfreak. Ik vroeg hem of hij wel aan vergroening zou doen als hij er grond bij zou krijgen. Daar zei hij meteen ja op. Maar in de huidige bedrijfsvoering is die ruimte er financieel niet.”

Biodiversiteit
Frans Timmermans erkent het probleem. “Het verlies aan biodiversiteit in het algemeen in Nederland is groot en herstel is hard nodig. Als we van boeren vragen om daar stappen in te zetten, dan ben ik ervan overtuigd dat je hen daar dan ook een vergoeding voor moet bieden. Om de gemeenschap daar de redelijkheid van te laten inzien, moet de koppeling gemaakt worden tussen klimaatverandering en de inzet van de agrarische sector. Daarin zijn wij als EU wel heel erg afhankelijk van landelijke overheden.”

Die laatste opmerking klinkt vaker; als iets duidelijk wordt tijdens het gesprek is dat Timmermans van goede wil kan zijn, maar dat hij te maken heeft met een grote groep lidstaten met elk hun eigen problematiek.

Bemesting
Het gesprek gaat over nog meer thema’s, zoals Europese subsidies voor innovaties op het gebied van bemesting en de vraag om een commerciëler instelling van de overheden. “Nu lijkt het wel alsof je bij agrarisch natuurbeheer absoluut geen geld mag verdienen, men is veel te benauwd dat het op staatsteun gaat lijken.”

Grondbank
Een onderwerp waar Frans Timmermans meteen enthousiast van wordt is de suggestie van een zogenaamde grondbank. Chris van Bruggen uit Hoornaar: “In Frankrijk bestaat dit al; op die manier kun je als agrariër betaalbare grond kopen, waarmee je agrarisch natuurbeheer mogelijk kunt maken. Nu zitten we klem.”

Hij stipt daarmee een probleem aan in de agrarische sector: investeringsmaatschappijen die bijvoorbeeld met het oog op toekomstige woningbouwontwikkelingen tegen relatief hoge prijzen grond opkopen. “Daar kunnen wij niet tegenop.”

Voorstander
Timmermans: “Ik ben groot voorstander van het idee van een grondbank. We bepleiten het al bij banken, zoals de Rabobank, om dit op te zetten. Ik wil over zo’n regionale grondbank wel een keer doorpraten in Brussel”, waarmee de afspraak voor een tegenbezoek word vastgezet.

Hij sluit positief af. “Het is haalbaar om de doelen te bereiken, zonder dat we in holen hoeven te gaan wonen of op gras moeten kauwen.” Met een lach, wijzend op de koeien in het weiland: “Dat laten we graag aan die dames over.”

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

 

Back To Top
Lid worden