Skip to content

Artikel Kontakt | Gemeente Vijfheerenlanden organiseert tweede agrarische bijeenkomst op 19 juni: ‘We willen in gesprek blijven’

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden organiseert op maandag 19 juni in Het Spant in Ameide een tweede agrarische bijeenkomst. Op 1 november van het vorige jaar vond een dergelijke bijeenkomst voor het eerst plaats, waarna er een werkgroep werd opgezet die met elkaar in gesprek is over de uitdagingen in de agrarische sector, waaronder de stikstofcrisis.

‘Lopen in de mist’
Afgelopen februari gaf wethouder Ton van Maanen al aan dat de agrarische werkgroep positieve vorderingen maakte, maar dat er veel behoefte was aan duidelijkheid vanuit de landelijke overheid. Volgens de wethouder geldt dat op dit moment nog steeds.

“We overleggen ongeveer eens in de maand en dat gaat op een goede manier, waarbij het belangrijk is dat ook de provincie aan tafel zit. Doordat er echter nog steeds veel onduidelijkheden zijn over de precieze opgave, voelt het een beetje als lopen in de mist. Toch is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven.”

De werkgroep wil gezamenlijk komen tot input voor het ‘Programma Landelijk Gebied’ dat de provincie voor 1 juli in moet dienen. Duidelijk is wel dat er wel dat men er nog niet is. Uit een natuurdoelanalyse die de provincie Utrecht liet maken blijkt dat de tot nu toe genomen maatregelen niet voldoende zijn en dat Utrecht de doelen niet haalt; er is te veel stikstof in de natuur.

Partner van de agrariërs 
Tijdens de bijeenkomst op 19 juni wil Van Maanen aan alle agrariërs uit de regio uitleggen wat er tijdens overleggen met de werkgroep is besproken. “En we willen weten hoe zij er zelf nu instaan”, verduidelijkt Van Maanen. “De werkgroep bestaat uit 30 vertegenwoordigers uit de agrarische sector, maar we krijgen het liefst informatie van zo veel mogelijk ondernemers.

Wij als gemeente willen ons namelijk zo veel mogelijk opstellen als partner van de agrariërs bij de transitie van de landbouw en met alle belanghebbenden werken aan een aantrekkelijk, vitaal en toekomstbestendig buitengebied.”

De bijeenkomst in Het Spant begint om 20:00 uur. Aanmelden hiervoor kan via landbouw@vijfheerenlanden.nl of via de website van de gemeente. Hier kan men zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Hierin worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en van de inhoud van de gesprekken die de werkgroep heeft.

Bron: het Kontakt/ Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden