Skip to content

Artikel Kontakt: Compleet nieuwe entree molengebied Kinderdijk

KINDERDIJK • Een entree naar het molengebied die uitnodigt om erheen te gaan, historische zichtlijnen die hersteld worden, meer veiligheid voor bewoners en toeristen en een groener, overzichtelijker gebied.

Dat willen de gemeente Molenlanden en de andere betrokken partijen bereiken met de stedenbouwkundige visie voor de entree van het molengebied in Kinderdijk. Er gaat flink gesloopt en verbouwd worden. Onder meer het pand Windkracht 4 gaat verdwijnen. Ook kan er in de toekomst niet meer geparkeerd worden, gaat de steiger voor de waterbus uitgebreid worden en komen er aparte routes voor fietsers en wandelaars.

Veel gesprekken
De rigoureuze plannen voor het gebied zijn tot stand gekomen nadat er in de afgelopen jaren veel gesproken is met alle betrokkenen. “Het besef dat er iets moest gebeuren, is doorgedrongen bij alle partijen”, stelt wethouder Arco Bikker tevreden vast.

“Er is veel gesproken met alle betrokkenen. Iedereen voelt zich nu gehoord. Dat is in het verleden weleens anders geweest. Toen kregen mensen soms het gevoel dat er over hen beslist werd”, voegt burgemeester Theo Segers toe.

Proces van jaren
Dat de neuzen nu in grote lijnen dezelfde kant opstaan, is een proces van jaren geweest. “Er moest in het gebied een complexe knoop ontward worden. Er zijn zóveel belangen en partijen die iets te zeggen hebben over het gebied.”

Er kon pas echt een start gemaakt worden met de plannen toen de gemeente vorig jaar de panden Windkracht 4 en Buena Vista aankocht. Per 1 januari 2024 krijgt de gemeente de beschikking over de beide gebouwen. De bijna twee jaar tot die datum heeft de gemeente nodig om alle plannen en vergunningen verder uit te werken.

Windkracht 4 slopen
Wanneer hopelijk zo snel mogelijk na 1 januari 2024 het pand van Windkracht 4 gesloopt kan worden, kunnen de oude zichtlijnen vanaf de dijk richting het molengebied hersteld worden. Dan wordt ook de steiger van de waterbus uitgebreid met een tweede brug om op een veilige en overzichtelijke wijze het groeiend bezoek via water te kunnen verwerken.

De oversteek op de dijk krijgt een tussenberm om een extra rustpunt en meer veiligheid te creëren. Een tunnel onder de dijk maakt op dit moment geen onderdeel uit van de plannen, maar kan eventueel alsnog worden ingepast.

De rechte lijn van de Middelkade wordt doorgetrokken, zodat er een overzichtelijke entree voor bezoekers ontstaat. De parkeerplaatsen in het entreegebied verdwijnen. Alleen een aantal invalidenparkeerplaatsen blijft.

Boekensteunen
De beide Waardhuizen worden in het plan in hun oude luister gepositioneerd als de ‘boekensteunen’ van het gebied. Er komt verder een soort buffer tussen het dorp Kinderdijk en de drukte van het Werelderfgoed. Er zal een overzichtelijke en ruime herinrichting gerealiseerd worden van de ‘voorkamer’ van de entree, met daarin een beperkt aantal zorgvuldig vormgegeven nieuwe bouwwerken met nieuwe functies.

Het zogenaamde ‘Potterrein’ ten noordwesten van de entree, aan de overzijde van de weg, wordt opnieuw ingericht en zal in de toekomst deels gebruikt kunnen gaan worden door inwoners van Kinderdijk. Twee woningen achter Buena Vista moeten verdwijnen om ruimte te kunnen bieden aan de vernieuwde, ruime entree van Kinderdijk. Gesprekken over uitplaatsing zijn nog in volle gang.

De totale kosten van het plan bedragen tussen de 18 en 20 miljoen euro. De gemeente hoopt voor een behoorlijk deel op bijdragen vanuit andere overheden, zoals de provincie en mogelijk zelfs vanuit Brussel.
Arco Bikker: “Als je nu in het molengebied bij Kinderdijk komt, heb je nog niet zoiets van ‘dit wordt de dag van mijn leven’. Er is veel asfalt en het ziet er rommelig uit. Er komt straks meer groen en we gaan de auto’s al heel vroeg afvangen in Alblasserdam. Van daaruit gaan bezoekers straks via het nieuwe transferium verder met de fiets, pendelbussen of over het water.”

Eerste grote beslissing
De stedenbouwkundige visie voor de entree van Kinderdijk zal één van de eerste grote beslissingen worden voor de nieuwe gemeenteraad. “Je weet het in de politiek natuurlijk nooit, maar we verwachten niet ineens dat de nieuwe raad wezenlijk anders zal gaan denken over dit gebied”, meent wethouder Bikker. Op 1 april staat voor de nieuwe raden van Molenlanden en Alblasserdam al een uitje gepland naar Kinderdijk.

Wanneer de plannen gerealiseerd zullen zijn, kan de gemeente nog niet zeggen. “Dat hangt nog van zoveel factoren af. We hopen dat in 2024 de spa de grond in kan!”

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden