Skip to content

Artikel Kontakt | Boerderij & Erf sluit fotoproject van boerderijen in regio af

REGIO • Met de uitbetaling van het toegezegde subsidiebedrag is het project ‘Digitalisering Beeldbank’ van Boerderij & Erf (B&E) afgesloten. Hiermee zijn er foto’s beschikbaar gekomen van elk van de meer dan 2600 boerderijen in het werkgebied van de Stichting, de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden.

“Een mooie afronding van een prachtig project”, aldus projectleider Dick de Jong. “En veel dank aan iedereen die aan dit project heeft meegewerkt.”

Enkele jaren terug bood de provincie Zuid-Holland een subsidiemogelijkheid aan voor het digitalisering van collecties en bestanden. Voor B&E was dit aanleiding om contact op te nemen met het Erf-goedhuis Zuid-Holland, die hierin een coördinerende rol speelde. Besloten wed een aanvraag te doen voor een Beeldbank Boerderijen, waarbij alle boerderijen in het totale werkgebied betrokken zouden worden. Er werd een projectplan geschreven en van het Prins Bernhardcultuurfonds kwam de toezegging van een royale subsidie.

Voor de uitvoering van het werk zocht B&E vrijwillige fotografen. Het aantal aanmeldingen bleek al snel boven verwachting. Er kwamen werklijsten, planningen, legitimatiebewijzen, persberichten, informatieve flyers en nog veel meer. Na enkele informatieavonden gingen de fotografen aan de slag. De secretaris van B&E, Paul Eikelenboom, kreeg zeer frequent een aantal foto’s toegestuurd. Vaak meer dan een van elke boerderij. Hij ordende alles en begon met de voorbereiding van de beeldbank. Het vullen van die beeldbank loopt nog steeds.

De werkzaamheden werden bemoeilijkt door de coronapandemie. Het was namelijk heel prettig dat er telkens twee fotografen op pad konden. Een voor het rijden en administreren en de ander om foto’s te maken. Uiteindelijk zijn wel meer dan 50 vrijwilligers actief geweest en zij hebben samen gezorgd voor vele duizenden foto’s. Dat dit werk is gebeurd is van groot belang. Het aantal boerderijen neemt zienderogen af. Door sloop of herbestemming. En dat terwijl die boerderijen wel de parels van de streek worden genoemd. Vooral van belang omdat het gebied eeuwen achtereen een kenmerkend agrarisch veenweidegebied was, met tal van boerderijen in de bewoningslinten en later ook langs de ruilverkavelingswegen.

Voor meer informatie: www.boerderijenerf.nl. De stichting geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en heeft ook een aantal publicaties uitgegeven. Maandelijks verschijnt een informatieve nieuwsbrief.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden