Skip to content

Artikel Kontakt | Agrarische werkgroep VHL maakt positieve vorderingen in stikstofdossier; nog altijd behoefte aan duidelijkheid vanuit Rijk

VIJFHEERENLANDEN • De werkgroep met agrariërs uit Vijfheerenlanden maakt positieve vorderingen in de overleggen over hoe er binnen de gemeente Vijfheerenlanden om moet worden gegaan met de stikstofreductie. Dat laat wethouder Ton van Maanen weten. Hij noemt de stemming binnen de werkgroep ‘gezond kritisch’, maar merkt wel dat er nog altijd meer behoefte is aan duidelijkheid vanuit de landelijke overheid.

Op 2 november 2022 organiseerde de gemeente een ‘agrarische bijeenkomst’, waarin men agrariërs opriep om zich aan te melden voor de werkgroep. Hierop kwamen er tientallen aanmeldingen binnen, waaruit een groep van zo’n 30 vertegenwoordigers is geformeerd. Bij de samenstelling is zo veel als mogelijk geprobeerd diverse stromingen binnen de agrarische sector een stem te geven. Zo zitten er melkveehouders, boeren uit de bioindustrie, fruittelers en toeleveranciers aan tafel.

Tijdens de bijeenkomst vorig jaar was te merken dat het wantrouwen richting de overheid vanuit de boeren groot is. Volgens van Maanen heerst er inmiddels een ‘gezond kritische stemming’ aan de overlegtafel.

Onbehagelijk gevoel 
Hij legt uit: “Wel geeft het agrariërs een onbehagelijk gevoel dat er vanuit het Rijk nog altijd geen duidelijkheid wordt gecreëerd. Wat we inmiddels wel hebben begrepen is dat we in Vijfheerenlanden niet méér hoeven te doen dan het landelijk gemiddelde, 46% stikstofreductie is dus afdoende.”

“Ik durf ook te zeggen dat onze samenwerking met de provincie Utrecht uitstekend is. Ook zij balen van het gebrek duidelijkheid vanuit het landelijk bestuur, zij moeten 1 juli namelijk een plan opleveren hoe men te werk wil gaan. Minister van Natuur en Stokstof Van der Wal bracht onlangs een bezoek aan de Zouweboezem en heeft de provincie geadviseerd het plan in zekere zin abstract te houden, zodat er na 1 juli nog ruimte is om de doelstellingen concreter te maken.”

Volgens van Maanen gaat de provincie Utrecht voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij men ook over de grenzen van de provincie heen kijkt. Vijfheerenlanden is immers ook nauw verbonden met de Alblasserwaard, wat in de Zuid-Holland ligt. Ook met vertegenwoordigers uit dat gebied zit men aan tafel.

Juridische borging 
In de overleggen van de werkgroep worden mogelijke maatregelen besproken die kunnen bijdragen aan de stikstofreductie. Van Maanen: “Het uitgangspunt is dat we zo veel mogelijk boerenbedrijven perspectief kunnen bieden. Hierbij is het belangrijk dat mogelijke aanpassingen ook juridisch geborgd zijn. Zo zijn er momenteel voorbeelden van innovaties, waarvan juridisch nog niet is aangetoond dat ze inderdaad helpen.”

De agrarische werkgroep komt tweemaandelijks, of indien nodig vaker, bijeen. Alle boeren binnen de gemeente worden per brief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de overleggen.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden