Skip to content

Artikel Kontakt: Boerderij & Erf presenteert ideeën voor duurzaam maken van boerderijen

REGIO • Boerderij & Erf Alblasserwaard, Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden heeft een notitie samengesteld, waarin aandacht wordt geschonken aan het noodzakelijke klimaatbeleid bij boerderijen en andere landelijke gebouwen.

Dit document, getiteld De Duurzame Boerderij, is gericht op de boerderij als bijzonder gebouw, maar geeft ook veel informatie voor de eigenaren en gebruikers van andere panden. In de notitie staan ook eenvoudig te realiseren ideeën en tips. En heel belangrijk: Boerderij & Erf komt graag in contact met mensen met praktijkervaring.

Volgens haar doelstellingen richt Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden (AKV) zich op het behoud, herstel, ontwikkeling en herbestemming van boerderijen en haar omgeving. Daarbij kan aandacht voor duurzaamheid niet ontbreken. Op basis van het klimaatakkoord wordt de komende tijd van iedereen verwacht dat hij of zij maatregelen neemt om aan de gestelde eisen te voldoen. In de nieuwbouw is dat meestal niet zo moeilijk. Maar bij oudere bestaande panden, zonder kruipruimte en spouwmuren, is vaak een specifieke aanpak gewenst, vooral als ze van voor de oorlog stammen.

Tochtig
Met name oudere panden zijn tochtig, soms slecht te verwarmen, vochtig en hebben vaak nog meer ongemakken. Boerderij & Erf wil hier wat aan doen en heeft in haar beleidsplan de veelbelovende tekst ‘energieneutraal maken van boerderijen’ opgenomen. Daar wil de stichting met de nu uitgebrachte notitie, die moet worden gezien als de eerste fase, handen en voeten aan geven. Maar dat kan het bestuur van de stichting niet alleen. Uw hulp is daarbij nodig.

Ambitieus doel
De overheid heeft het ambitieuze doel om over 30 jaar de hoeveelheid benodigde fossiele brandstoffen terug te brengen met 95% van het oude niveau. Iedereen kent de op tal van daken en zelfs op de grond al verschijnende zonnepanelen. De discussies over windmolens laaien steeds weer op. En iedereen is het er over eens dat er wat moet gebeuren. Op oude boerderijen kunnen mensen zelf ook vaak iets doen. Simpelweg door de energiebehoefte terug te dringen. Dat kan door een energiezuinig gedrag, door isolerende maatregelen en door te kiezen voor duurzame energie.

Op zoek naar voorbeelden
Voor een goed aanpak van de problemen zoekt Boerderij & Erf voorbeelden. Eigenaren en bewoners, die al ervaring hebben met het verduurzamen van met name oudere gebouwen kunnen anderen van dienst zijn door hun verhalen te delen. Door te laten zien wat zij hebben bereikt. Ter plekke door mensen te ontvangen of aan de hand van foto’s. Men kan reageren naar de projectleider van het project de Duurzame Boerderij, Frans van den Berg. Hij is bereikbaar via frans.alewijn@gmail.com of 06-52083422.

Boerderij & Erf is ook in contact met gemeenten en met deskundige instellingen en organisaties. Voor meer informatie: www.boerderijenerf.nl.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden