Skip to content

Artikel Kontakt | Bijeenkomst met boeren om Bleskensgraaf en omgeving aardgasvrij te maken

BLESKENSGRAAF • Het dorpsteam Bleskensgraaf, dat zich bezighoudt met het aardgasvrij-maken van Bleskensgraaf in 2032, heeft op dinsdag 24 oktober een inspirerende avond gehouden in kaasboerderij De Graafstroom met bijna 40 boeren uit Bleskensgraaf, een deel van Molenaarsgraaf en een deel van Oud-Alblas.

Arie van Genderen zorgde bij binnenkomst voor een fraaie lasershow met de tekst ‘BLES2032’ op de muur van de varkensschuur bij de kaasboerderij. Wethouder Jan Lock en het projectteam, bestaande uit Rien Brandwijk, André Hartman, Karel van de Berg, Arie van Genderen en Jan Boele waren zeer tevreden over de grote opkomst en de resultaten van de avond.

Het doel van de avond was de boeren mee te nemen in de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek dat door CCS energie-advies uit Deventer is uitgevoerd op de uitvraag van het dorpsteam met betrekking tot het vergisten van mest tot biogas en het opwaarderen tot groen gas dat gebruikt kan worden in de woningen en bij bedrijven in Bleskensgraaf.

Jan Lock hield de aanwezigen voor dat de gemeente Molenlanden volledig achter de keuze van het dorpsteam staat en deze initiatieven voluit steunt. De inwoners van het dorp hebben de boeren nodig en omgekeerd hebben de boeren de inwoners nodig om hun doelen te bereiken die ook weer verder gaan dan alleen het produceren van biogas.

Er komt in deze tijd een veelheid van maatregelen op hen af. Er liggen dus nu ook kansen. Karel van de Berg nam de aanwezigen mee in het waarom van de keuze van het dorpsteam voor het gebruik van biogas. Nadat CCS de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek had gepresenteerd, ontstond er een goed inhoudelijk gesprek over de mogelijkheden die dit aan de boeren biedt.

Verschillende experts van de Rabobank, LTO, het dorpsteam Bleskensgraaf en EnergieSamen reageerden op de vragen en opmerkingen. Aan het einde van de avond meldden zich ongeveer tien boeren die met elkaar en met enkele leden van het dorpsteam een verdiepend haalbaarheidsonderzoek zullen uitvoeren waarin ook de verwachte maatregelen voor de komende tijd worden meegenomen.

Meer informatie over alle initiatieven is te vinden op de website www.bles2032.nl.

Bron: het Kontakt/ Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden