Skip to content

Artikel Kontakt | Alblasserdam trekt twee miljoen uit voor herstel buitenruimte en klimaatmaatregelen

ALBLASSERDAM • Voor het herstel van de buitenruimte en het inspelen op de klimaatverandering trekt de gemeente Alblasserdam 2 miljoen euro uit.

Daarmee wil het gemeentebestuur de kwaliteit van de leefomgeving een impuls geven. ‘Op veel plaatsen is deze onder het gewenste onderhoudsniveau gekomen’, stelt het college. ‘Naast het verwijderen van kuilen, hobbels en obstakels, maken we de buurt ook zoveel mogelijk klaar voor de nodige aanpassingen voor waterberging in de bodem en het tegengaan van wateroverlast bij hevige regenval.’

In Alblasserdam ligt bijna 900.000 m2 elementenverharding en ruim 300.000 m2 asfalt in de openbare ruimte. Het deel van de stoepen en tegelfietspaden in de woonbuurten is circa 250.000 m2. De afgelopen jaren is de kwaliteit van de voet- en fietspaden door slijtage verminderd, benadrukken burgemeester en wethouders.

‘Het onderhoudsbudget was gericht op kleinschalig herstel. De bodem van Alblasserdam zakt door de aanwezigheid van slap veen in de bodem. Veen dat uitdroogt slinkt. Daarom moeten we ervoor zorgen dat (regen)water in de bodem kan komen en daar zo lang mogelijk blijft.’

Bereikbaar maken voor minder validen
Niet overal is groot onderhoud even hard nodig. ‘Daar waar nodig pakken we de verhardingen op en leggen deze recht, waarbij er aandacht is voor het bereikbaar maken voor minder validen.’ Waar mogelijk wordt verharding verwijderd of komen er waterdoorlatende materialen. ‘Locaties van verhardingen die worden vervangen door waterdoorlatende materialen, moeten worden voorzien van regenwaterregulatie, een buis die overtollig water afvoert, of juist aanvoert om de bodem vochtig te houden.’

Onderdeel is ook dat alle gemeentelijke speelplekken worden voorzien van onder meer borden om aan te geven deze rookvrij zijn.

Brief voor bewoners
De werkzaamheden vinden vooral plaats in woonstraten. ‘Daarom informeert de aannemer met een brief minimaal een week tevoren alle bewoners en belanghebbenden over de werkzaamheden.’

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden