Skip to content

Artikel Kontakt: 494 verenigingen krijgen 150.000 euro via Rabo ClubSupport

GORINCHEM/REGIO • De afgelopen weken hebben 7138 leden van Rabobank Lek en Merwede via Rabo ClubSupport gestemd op hun favoriete clubs en verenigingen. In totaal waren er 494 clubs met hun projecten waaruit men kon kiezen.

“Het is fantastisch om te zien hoeveel leden gestemd hebben,” vertelt Roelf Polman, directeur Coöperatieve Rabobank. “Daaruit spreekt een enorme betrokkenheid. En terecht. Het verenigingsleven vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke rol in onze regio. Het is een plek waar iedereen welkom is, je van elkaar kan leren, je kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil kan deelnemen. Dankzij Rabo ClubSupport versterken we het verenigingsleven, zodat ze die rol kunnen blijven vervullen.”

Clubs en verenigingen die bankieren bij Rabobank konden zich aanmelden om mee te doen aan Rabo ClubSupport. Leden van de Rabobank stemden tot en met 25 oktober op hun favoriete club of vereniging. Vorige week heeft Roelf Polman verschillende verenigingen persoonlijk verrast met een bezoek en extra prijzen. Op dinsdag 9 november is Rabo ClubSupport afgesloten met een spetterende online finale waar een aantal verenigingen live hun cheque in ontvangst mocht nemen. Deze week zijn alle resultaten bekend gemaakt.

In de regio van Rabobank Lek en Merwede is maar liefst 150.000 euro verdeeld over 494 clubs. Met deze bedragen kunnen alle clubs mooie maatschappelijke doelen verwezenlijken. Meer informatie en alle uitslagen staan op www.rabobank.nl/clubsupport.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden