Skip to content

Artikel BoerenBusiness: Schouten: ‘Mestbeleid invoeren duurt 10 jaar’

Landbouwminister Carola Schouten trekt 10 jaar uit voor het invoeren van het door haar gewenste mestbeleid. Rond 2030 moet de omslag zijn voltooid. Zij rekent op een toename van mestbewerking, in combinatie met stalaanpassingen. Als voorbeeld kijkt Schouten naar de pluimveehouderij, met de centrale mestverwerkingsfabriek in Moerdijk.

Dit vertelt de minister in een interview in het AD. Schouten heeft gisteren (8 september) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij de contouren onthult van het nieuwe mestbeleid dat zij voor ogen heeft. Hierin heeft de veehouder 2 opties. Of een volledig grondgebonden bedrijf die alle mest (eventueel in een samenverwerkingsverband met akkerbouwers) afvoert op het eigen land. Of alle mest afvoeren en verwerken, ook als je daar eventueel een deel van kunnen afvoeren op eigen land.

In de praktijk betekent dit dat intensieve bedrijven in bijvoorbeeld de varkenshouderij hun mest dus moeten afvoeren. “Bij voorkeur naar dezelfde mestverwerker”, zo geeft zij aan, daarbij verwijzend naar de mestverwerkingsfabriek in Moerdijk. “Dat werkt in de praktijk prima.” Grootschalige mestverwerking heeft volgens Schouten ook als voordeel dat zij meststoffen kunnen maken die qua samenstelling zijn afgestemd op de behoefte van de boer. Hierdoor kan volgens haar maatwerk voor elke bodem worden geleverd.

Afname stikstofuitstoot
Ook gaan agrarisch ondernemers investeren in stalaanpassingen om mest sneller uit de stal te halen en te scheiden in een dunne en dikke fractie. Dit leidt volgens haar tot een hogere en duurzamere kwaliteit van de mest. “En dat is ook goed nieuws voor de stikstofuitstoot die hierdoor afneemt.” Ook leidt het nieuwe mestbeleid volgens haar tot een verbetering van de waterkwaliteit.

Volgens Schouten is het nieuwe mestbeleid het resultaat van 2 jaar onderzoek en vele gesprekken met alle partijen in de keten. Het moet volgens haar uiteindelijk leiden tot een sterke versimpeling van het beleid met minder tot geen uitzonderingsposities. Het wordt in het najaar besproken in de Tweede Kamer. Ook kondigt zij aan met de sector hierover in gesprek te gaan.

Bron: BoerenBusiness/Beeld: Rijksoverheid

Back To Top
Lid worden