Skip to content

Artikel BoerenBusiness: Landbouwraad EU vindt biologisch plan ambitieus

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (CU) heeft de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de laatste Landbouw- en Visserijraad in Brussel. De meest opvallende uitkomst is dat de raad het actieplan voor biologische landbouw onderschrijft, maar tegelijkertijd ook erg ambitieus noemt.

De raadsconclusies over het EU-actieplan voor biologische landbouw kregen unanieme steun van de raad, zo schrijft Schouten in een brief over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad aan de Kamer. Nederland vraagt met een aantal andere EU-lidstaten aandacht voor een goede balans tussen vraag en aanbod in de biologische landbouw. Een deel van de lidstaten vindt de EU-doelstelling van 25% biologische landbouw in 2030 ook erg ambitieus.

Lidstaten vinden het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de verschillende startposities. Ook benadrukken ze het belang van innovatie en onderzoek in de omschakeling naar meer biologische landbouw.

Handelspolitiek
Een ander heet hangijzer dat aan de orde kwam tijdens de landbouwraad zijn de onderhandelingen over verschillende internationale handelsverdragen. Veel lidstaten benadruken het belang van een goede balans tussen offensieve en defensieve belangen in de handelsverdragen. Er is daarbij volgens hen voldoende aandacht nodig voor het gelijke speelveld en de concurrentiekracht van de Europese agrarische sector tegen de achtergrond van de hogere duurzaamheidseisen waaraan de sector hier moet voldoen. Verder zijn de landen tevreden met de uitkomsten van de top tussen de EU en de VS, vooral met het opschorten met 5 jaar van de handelsbelemmeringen die zijn ingevoerd na het Airbus-Boeing-geschil.

Bron: BoerenBusiness

Back To Top
Lid worden