Ga naar hoofdinhoud

Artikel BoerenBusiness: Meer boeren en tuinders vragen coronasteun aan

In het tweede kwartaal van dit jaar hebben veel meer agrarische ondernemers aanspraak gemaakt op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ter compensatie voor schade als gevolg van de coronapandemie. Het aantal steeg met eenderde ten opzichte van het eerste kwartaal. In totaal deden juist veel minder ondernemers (-44%) een beroep op TVL.

Met de TVL kunnen ondernemers die minimaal 30% omzetverlies lijden en minimaal €1.500 vaste lasten per kwartaal hebben, steun aanvragen bij het betalen van de vaste lasten. In het eerste kwartaal vroegen 2.783 boeren de coronasteun aan, in het tweede kwartaal waren dat er 4.239. Van de agrarisch ondernemers die in het eerste kwartaal steun aanvroegen, hebben 2.614 die ook gekregen. Het uitgekeerde bedrag was in totaal €113.982.284.

De aanvragen voor het tweede kwartaal konden tot 20 augustus worden ingediend en zijn nog deels in behandeling. 2.371 agrarisch ondernemers hebben over het tweede kwartaal al subsidie ontvangen. Het gaat tot nu toe om een bedrag van €92.346.647. Telers van granen, peulvruchten en oliehoudende zadentelers en die van aardappelen en overige wortel- en knolgewassen vormden net als het eerste kwartaal de grootste groep TVL-ontvangers.

Het subsidiepercentage van de TVL was dit kwartaal voor het eerst verhoogd tot 100%. Ook konden ondernemers voor het eerst kiezen uit twee periodes waar de omzet mee wordt vergeleken om het omzetverlies te bepalen.

31 augustus aanvraag voor derde kwartaal
Ondernemers kunnen vanaf 31 augustus 08.00 uur een aanvraag indienen voor de TVL voor het derde kwartaal. De voorwaarden blijven hetzelfde. De maximale subsidie is €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor grote bedrijven. Ook in Q3 kunnen ondernemers uit 2 referentieperiodes kiezen: het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020.

Een klein deel van de bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de TVL-regelingen krijgt in het derde kwartaal te maken met de Europese staatssteungrens van €1,8 miljoen. In dat geval zal RVO het subsidiebedrag naar beneden bijstellen tot het maximaal toegestane bedrag.

Bron: BoerenBusiness

Back To Top
Lid worden