Skip to content

Artikel Boerderij | WUR onderzoekt gebruik menselijke mest in landbouw

Wageningen Research en Universiteit (WUR) en de Boerderij van de Toekomst gaan de komende jaren experimenteren met het gebruik van humane meststoffen in de landbouw. De kern daarvan is te onderzoeken of menselijke uitwerpselen bruikbaar zijn als landbouwmeststof.

De kansen voor gebruik van humane mest in de landbouw komen donderdag 25 mei aan bod tijdens de Future Farming & Food Experience op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad.

Op dit moment is gebruik van humane mest in de landbouw in Nederland verboden omdat menselijke uitwerpselen in de loop der jaren veel meer verontreinigd zijn geraakt door bijvoorbeeld medicijnen. Maar denk ook aan drugs. Vervuild en dus niet zomaar herbruikbaar.

In andere landen worden menselijke poep en urine gewoon in de landbouw gebruikt

“In andere landen zoals Frankrijk en Groot-Brittannië is hergebruik niet verboden. Daar worden menselijke poep en urine gewoon in de landbouw gebruikt”, zegt Wim van Dijk, onderzoeker bodem- en nutriëntenmanagement bij WUR. “Welke eventuele verontreiniging dat oplevert, is onduidelijk.” Het onderzoek van WUR en de Boerderij van de Toekomst zal zich in eerste instantie toespitsen op het op kleine schaal uitzoeken hoe verschillende bemestingsproducten uit menselijke uitwerpselen zich verhouden tot dierlijke mest en kunstmest.

Onderzoek nog nodig
Van Dijk: “Zijn menselijke urine en feces net zo efficiënt op akkers? Hoe reageren gewassen erop? Werkt het even goed als dierlijke mest? Hierbij zal net als bij dierlijke mest ook moeten worden gekeken naar de risico’s van ammoniakemissie. Allemaal nog onbeantwoorde vragen. Dat gaat we dus onderzoeken. Daarbij zullen we ons eerst met name richten op producten uit urine en feces die partners in het project maken.”

De focus ligt daarbij op landbouwkundige aspecten waarmee de problemen met aanwezige medicijnresten, drugs en zware metalen nog niet zijn opgelost. Van Dijk: “Dat is een heel ander traject. Hoe verwijder je de medicijnresten? En hoe verzamel je de urine en feces? Kan dit op de huidige manier of moet dat anders, bijvoorbeeld gescheiden inzameling van urine en feces. Dat laatste vergt een compleet nieuwe infrastructuur voor inzameling van afvalwater. Maar eerst gaan we in ons onderzoek kijken hoe hoog de efficiëntie is van nutriënten uit menselijke urine en feces in de akkerbouw. Het zou toch prachtig zijn als nuttige nutriënten niet verdwijnen als slib in de fundering van wegen?”

95 miljoen kilo stikstof riool in
Menselijke poep en urine herbergt zo’n 90 tot 95 miljoen kilo stikstof die via de rioolzuivering verdwijnt en als slib als grondstof wordt gebruikt voor bijvoorbeeld wegenbouw. De totale behoefte aan stikstof die via kunstmest in Nederland wordt aangewend, bedraagt 200 miljoen kilo. Herwinnen van stikstof uit humane reststromen zou dus theoretisch bijna de helft van de kunstmest kunnen vervangen.

Bij fosfaat (P) is dat nog extremer. Daarvan verdwijnt 12 tot 13 miljoen kilo via het riool, terwijl we maar zo’n 5 miljoen kilo met kunstmest gebruiken. Die reststroom zal dus vooral via export moeten worden verwaard.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden