Skip to content

Artikel Boerderij: Schouten: ruimte voor alternatief voerplan

Landbouwminister Schouten gaat voorstellen vanuit de melkveehouderij voor een alternatief voerplan serieus bekijken.

Er is toch ruimte voor een alternatief voerplan. Landbouwminister Carola Schouten heeft in de Tweede Kamer toegezegd dat ze de voorstellen vanuit de melkveehouderij serieus gaat bekijken.

Vorige week kwamen Agractie, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, LTO Nederland, Netwerk Grondig, Dutch Dairymen Board en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt met een alternatief plan, dat in plaats zou moeten komen van het krachtvoerplan van de landbouwminister.

Stikstofwinst moet gegarandeerd zijn

Schouten zegt een alternatief plan best te willen volgen, maar dan moet er wel voor gezorgd worden dat de plannen breed gedragen worden door de melkveehouderij en de mengvoersector, dat de stikstofwinst ook gegarandeerd is en kan worden ingeboekt en dat de regeling handhaafbaar is.

De minister herhaalde in de Kamer dat haar eigen krachtvoerplan niet het beste idee is dat ze heeft voortgebracht. “We moeten de stikstofwinst echt borgen om de vergunningverlening op te gang brengen”, aldus de minister.

Het plan van de melkveegroeperingen behoeft nog wel aanpassing om te zorgen dat de juridische borging wordt verzekerd. “Het is essentieel dat de gehele sector zich hier achter schaart in woord en daad”, aldus Schouten.

Krachtvoermaatregel intrekken

De minister wil de krachtvoermaatregel intrekken als blijkt dat het alternatief uit de sector voldoende waarborgen bevat, uitvoerbaar en handhaafbaar is en voldoende draagvlak heeft. In dat geval neemt ze het sectorplan over. De SGP vroeg in het debat om de krachtvoermaatregel in te trekken. Volgens de SGP is de krachtvoermaatregel niet meer nodig gezien de tijdelijke stikstofwinst die is ontstaan door de verminderde activiteit als gevolg van de coronacrisis.

Een meerderheid in de Kamer vraagt de minister te zien of er een systeem van afrekenbare stoffenbalans kan worden ingevoerd. Dat zou in de plaats moeten komen voor een (groot) deel van de huidige mestwetgeving. De Commissie Remkes heeft het idee van de afrekenbare stoffenbalans geopperd.

Adviezen Remkes te weinig concreet

Tijdens het debat bleek dat de voorstellen en adviezen van het Adviescollege Stikstofproblematiek niet zijn gestoeld op wetenschappelijke onderbouwing, Het Planbureau voor de Leefomgeving, door de minister gevraagd om een oordeel te vellen, stelt dat de adviezen van Remkes te weinig concreet en uitgewerkt zijn om op basis daarvan te berekenen welk effect ze zullen hebben.

Hans Mommaas, directeur van het PBL, zegt dat de plannen en adviezen van Remkes zich niet eenvoudig laten doorrekenen. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kon de adviezen van Remkes niet voorzien van een degelijke onderbouwing.

Tijdens het debat schaarden de vier coalitiepartijen zich achter de kabinetsplannen. Woordvoerders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hadden tot woensdagavond met de minister onderhandeld over wat er met het advies van Remkes moest gebeuren. Vooral het advies dat de stikstofreductie beter moet worden geborgd en niet als een nobel streven maar als een resultaatsverplichting moet worden vastgelegd, lag met name bij VVD en CDA zwaar.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden