Skip to content

Artikel Boerderij: Boerenclubs willen actie tegen imagoderving en dierenactivisme

Een groep van 27 boerenorganisaties roept minister-president Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten op om in actie te komen tegen bewust aangerichte imagoschade van de landbouwsector en tegen dierenactivisme.

Daartoe hebben de organisaties een brandbrief aan minister-president Mark Rutte geschreven. Zij willen met de minister-president in gesprek om een einde te maken aan verdere radicalisering tegen de sector.

Bedreiging

De boerenclubs hekelen het continu negatief wegzetten van de Nederlandse landbouwsector door bepaalde NGO’s en politieke partijen. De organisaties maken zich zorgen over de gevolgen die deze – vaak op onjuiste feiten gebaseerde – beeldvorming heeft. In de brief schrijven de clubs dat boeren en voedselverwerkende bedrijven steeds vaker worden bedreigd, bezet of in brand gestoken. Als voorbeeld wordt de recente brandstichting bij eendenslachterij Tomassen Duck-to op 28 mei genoemd.

Door ketengenoten in onze sectoren wordt meer van u verlangd dan uw afkeur te geven aan dergelijke daden

Te weinig actie

De agrarische sector ervaart te weinig actie vanuit de politiek tegen imagoderving en dierenactivisten, schrijven de organisaties. “De illegale daden van activisten zijn geen op zichzelf staande incidenten meer. Door ketengenoten in onze sectoren wordt meer van u verlangd dan uw afkeur te geven aan dergelijke daden. Wij vragen u, in uw positie, uw verantwoordelijkheid te nemen”, aldus de clubs.

De brief is ondertekend door o.a. NVP, NAJK, NMV, Vee&Logistiek Nederland, Nepluvi, Agractie, FDF, DDB, COV en LTO pluimveehouderij.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden