skip to Main Content

Artikel Boerderij: RIVM maakt fout in top 100 ammoniak-uitstoters

Het RIVM heeft een fout gemaakt bij het opstellen van de top 100 ammoniakuitstoters, laat stikstofminister Christianne van der Wal weten.

Dinsdag stuurde Van der Wal twee lijsten met respectievelijk de 100 grootste uitstoters van ammoniak en stikstofoxiden naar de Tweede Kamer. Het grootste deel van de top 100 aan NH3-uitstoters zijn veehouderijen, maar bij de samenstelling van die lijst is een fout gemaakt, laat het RIVM, die de gegevens verzamelde, weten aan de minister.

Veehouderijen met grote dieraantallen

De gepubliceerde lijst klopt dus niet. Het RIVM wil zo snel mogelijk alsnog een kloppende lijst maken en versturen. Bij het opstellen van de vorige lijst zijn stallen met een emissiereducerend systeem een generiek emissiegetal toebedeeld gekregen. De veehouderijen die bovenaan de dinsdag gepubliceerde lijst stonden, zijn bedrijven met grote dieraantallen, waardoor het verschil met de gerealiseerde stalemissies nogal groot kan zijn. “Dat kan betekenen dat stallen die in werkelijkheid geen hoge emissie hebben toch op de lijst staan,” aldus het RIVM. Die fout gaan ze dus herstellen.

‘Gepruts van RIVM’

De Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer wil opheldering van de minister voor Natuur en Stikstof over de fout die is gemaakt. Kamerlid Caroline van der Plas vraagt om schriftelijke uitleg over “het gepruts van het RIVM”. Zij vraagt zich af of de foute cijfers van het RIVM ook gevolgen hebben voor het beleid en of de foute cijfers al langer circuleren. CDA’er Derk Boswijk spreekt over ‘grove fouten’, waar de minister uitleg over moet geven. Wat hem betreft hoeft dat niet met spoed. “Ik krijg liever een nauwkeurig antwoord.” VVD, D66 en Partij voor de Dieren willen ook nadere uitleg van de minister.

Stikstoflijst wel correct

De lijst met grootste uitstoters van stikstofoxiden is wel correct. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet had de gegevens opgevraagd via de minister. De minister maakte twee lijsten, omdat de verspreiding van deze verschillende stikstofverbindingen onder andere een andere verspreiding op hun omgeving hebben. Dat is relevant, aangezien het gaat om de depositie van stikstof op natuurgebieden.

Op welke natuurgebieden de bedrijven in de top 100 de meeste depositie hebben op specifieke Natura 2000-gebieden, is minister Van der Wal nu aan het onderzoeken. Het maakt deel uit van de zogenaamde ‘natuurdoelanalyses’ waar de gebiedsgerichte stikstofaanpak op gebaseerd zal worden.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden