skip to Main Content

Artikel Agraaf: Utrecht: ‘Plattelandscoaches groot succes voor boeren’

De provincie Utrecht wil de komende jaren nog meer boeren ondersteunen met een plattelandscoach. De inzet van plattelandscoaches was het afgelopen jaar volgens Utrecht zo succesvol dat Gedeputeerde Staten het project tot mei 2026 willen verlengen.

‘Agrariërs en erfeigenaren staan in deze tijd voor veel onzekerheden en keuzes’, aldus de provincie Utrecht over de inzet van plattelandscoaches. ‘Ontwikkelingen in en buiten de sector zijn van invloed op de bedrijfsvoering en op de toekomst. Met het aanbieden van een onafhankelijke plattelandscoach ondersteunt de provincie Utrecht agrariërs bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf of erf. De plattelandscoach kan begeleiding bieden en meedenken over keuzes die bij de ondernemer passen.’

In rap tempo

Gedeputeerde Mirjam Sterk: „De landbouwsector is ontzettend belangrijk voor onze provincie. Maar wij weten ook dat de veranderingen in deze sector elkaar in rap tempo opvolgen en boeren met heel veel wet- en regelgeving te maken hebben. De plattelandscoaches kunnen onze Utrechtse boeren adviseren over het vormgeven van de veranderingen en meedenken over innovaties voor hun bedrijf.”

Keukentafelgesprekken

Een plattelandscoach begeleidt boeren en erfeigenaren met persoonlijke ‘keukentafelgesprekken’, aldus de uitleg van Utrecht. ‘De coach ondersteunt bij vragen die er zijn rondom het bedrijf en het erf. Het gaat onder meer om begeleiding bij het starten met kringloop- of natuurinclusieve landbouw. Ook kan de coach helpen bij vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire landbouw.’

250 boeren

Zo’n 250 boeren en erfeigenaren verspreid over 25 gemeenten hebben inmiddels al gebruik gemaakt van dit aanbod bij het maken van duurzame keuzes voor hun bedrijf of erf. De waardering van de deelnemers is zeer positief, meldt Utrecht. ‘De afgeronde trajecten worden gemiddeld met een 8,7 beoordeeld en 93 procent van hen raadt andere boeren deelname aan.’

Bijvoorbeeld fruitteler Belle van Dijk uit Wijk bij Duurstede: „Ik kan het traject met een plattelandscoach andere ondernemers echt aanraden. Je krijgt een veel bredere kijk. Ik heb het echt als ondersteunend ervaren.” Ook melkveehouder Niels Wassenaar uit Leusden zegt veel aan zijn coach te hebben gehad: “Het advies was maatwerk, gericht op mijn toekomst.”

Verlengd tot 2026

Omdat de uitdagingen waar boeren voor staan ook de komende jaren onverminderd groot blijven, wil het provinciebestuur de inzet van de plattelandscoaches met drie jaar verlengen tot mei 2026. Hierdoor kunnen nog eens drienhonderd boeren van een coach gebruikmaken. Het voorstel wordt in de zomernota van 2022 aan Provinciale Staten voorgelegd.

Aanmelden

Aanmelden voor het project met de plattenlandscoaches, kan door het formulier op Lami.nl in te vullen.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden