Skip to content

Artikel Agraaf | Sectortafels starten volgende week met gesprekken over Landbouwakkoord

De sectortafels starten volgende week met de inhoudelijke bijeenkomsten voor het Landbouwakkoord. In totaal zijn er zes tafels ingericht: akkerbouw, melkvee- en kalverhouderij, pluimveehouderij, varkenshouderij, de (glas)tuinbouw en sierteelt en andere kleine sectoren. Naast de agrarische organisaties zijn ook ketenpartijen, natuur- en milieuorganisaties en overheden uitgenodigd.

De sectortafels hebben als opdracht meegekregen om met voorstellen te komen over hoe de agrarische sector er in 2040 uit kan zien binnen de gestelde kaders van onder andere natuur, klimaat bodem en water. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor het verdienmodel van boeren. Het onafhankelijke secretariaat noemt de sectortafels de ‘inhoudelijke motor’ van het Landbouwakkoord. Wouter de Jong zal als onafhankelijk leider de gesprekken begeleiden. De Jong is voormalig gemeente- en provinciebestuurder en lid van de ChristenUnie.

De sectortafels zullen de komende weken meerdere keren bij elkaar komen. De hooftafel zal vervolgens zorgen voor het samenvoegen van alle sectorvisies en deze weer terugleggen bij de sectortafels.

Samenstelling hoofdtafel
De hoofdtafel bestaat uit vier agrarische organisaties (LTO Nederland, Agractie, NAJK en Biohuis), natuurorganisatie Landschappen NL, de provincies (via het Interprovinciaal Overleg (IPO)) en het ministerie van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit. De partijen aan de hoofdtafel hebben verder besloten om het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) aan tafel te vragen.

Vanwege de diversiteit aan ketenpartijen, is het in de praktijk lastig gebleken om één vertegenwoordiger aan tafel te krijgen. Met het CBL en de voedselproducenten komen er twee sectoren die volgens de partijen aan de hoofdtafel belangrijk zijn voor het verdienmodel van boeren. De ketenpartners zullen daarnaast ook via een speciaal ketenoverleg betrokken worden bij het landbouwakkoord.

Reflectietafel
Naast de sectortafels wordt er ook nog gewerkt aan de oprichting van een reflectietafel. Hieraan zitten experts met juridische, economische, bedrijfskundige (transities) en/of een maatschappelijke achtergrond. Deze personen zullen hun feedback geven op voorstellen van de diverse deeltafels, zelf ideeën aandragen en integraal toetsen op meer haalbaarheid.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden