Skip to content

Artikel Agraaf | FDF en DDB waarschuwen voor desastreuze gevolgen wijzigingen in natuurgebieden

Farmers Defence Force (FDF) en Dutch Dairymen Board (DDB) waarschuwen voor het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijn dat nu ter inzage ligt. Als habitattypes met een lage Kritische Depositie Waarde (KDW) toegevoegd worden aan een Natura 2000-gebied bij een boer in de buurt, kan dit gigantische gevolgen hebben, vinden de twee organisaties. Ze roepen dan ook om op bezwaar tegen het besluit te maken.

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft onlangs het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijn gepubliceerd in de Staatscourant. In dit overzicht staan welke habitattypes het ministerie wil toevoegen en/of soms wil verwijderen in 101 Natura 2000-gebieden.

Als voorbeeld verwijst de actiegroep naar de toevoeging van habitattype H3130 (Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren) aan sommige gebieden. Deze hebben volgens FDF en DDB een KDW van 517 mol of acht kilogram stikstof per hectare. „Als je als boer in de buurt van dit gebied zit, dan kan het gigantische negatieve gevolgen hebben voor je bedrijfsvoering. Zo’n lage KDW is volstrekt onhaalbaar en onrealistisch. Eigenlijk wordt er dan weer een nieuw stikstofprobleem gecreëerd”, duidt Van Keimpema.

Bewustmaken
Ze heeft niet het idee dat niet alle boeren in Nederland weet hebben over de gevolgen van dit wijzigingsbesluit heeft. „We willen boeren bewustmaken dat de overheid op allerlei manieren de bedrijfsvoering beïnvloedt en dat je daar als boer scherp op moet zijn, net als bij derogatie.” Volgens Van Keimpema maakt het niet uit of je met je bedrijf dichtbij een Natura 2000-gebied zit of op 25 kilometer afstand. „Een veel lagere KDW heeft invloed op de hele omgeving. Als je als boer binnen 25 kilometer van een natuurgebied af zit, dan raden we zeker aan om het besluit te bekijken en eventueel bezwaar te maken.”

Proces
Bezwaar maken tegen het Wijzigingsbesluit is alleen als individuele boer mogelijk. Dit kan nog tot 11 januari 2023. Om dit te doen, moet je een beroepsschrift indienen bij de vestiging van de rechtbank indienen waar je gemeente onder valt. In het bezwaarschrift moeten de naam en het adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden waarom je het niet eens bent staan. Tot slot vraagt de rechtbank om een handtekening. Meer informatie hierover staat in de procedurewijzer van het besluit.

Leden van FDF en DDB kunnen zich ook melden bij De Goede Bestuursrecht. Dit advocatenkantoor is bereid om voor een groep individuele boeren beroep in te dienen tegen de wijzigingen en consequenties die het besluit (mogelijk) gaat hebben voor boeren. Meer informatie hierover staat op de website van FDF.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden