Skip to content

Artikel Agraaf: Provincie Zuid-Holland krijgt 22 miljoen euro om bodemdaling tegen te gaan

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) start met het Veenplan. De provincie Zuid-Holland kan voor de komende twee jaar 22 miljoen tegemoet zien. Er wordt fors geïnvesteerd om bodemdaling tegen te gaan in de Zuid-Hollandse veenweidegebieden de Krimpenerwaard, Alblasserwaard en de Nieuwkoopse Plassen.  

Een flink deel van het geld investeert Zuid-Holland in een innovatief waterinfiltratiesysteem in Meijepolder Laag. Het plan hiervoor maakten boeren en het waterschap in 2019, met als doel de CO2-uitstoot te verlagen, de biodiversiteit en de waterkwaliteit te verhogen en de wateroverlast te verminderen. Hiervoor worden drains aangelegd, die het veen in droge perioden nat houden en in natte periodes juist water afvoeren. Uitvoering was gepland in 2022, maar kan door de investering een jaar eerder plaatsvinden.

‘In het najaar worden meer afspraken gemaakt, want een duurzame, gezonde toekomst van de veehouderij in het gebied vraagt om een meerjarenplan’, schrijft de provincie Zuid-Holland. ‘In het gebied spelen namelijk ook vraagstukken als stikstofemissie. Naast het waterinfiltratiesysteem zal de provincie andere investeringen doen, die ervoor zorgen dat het waterpeil kan worden verhoogd. Denk aan afwaardering van gronden, aankoop van boerenbedrijven en kavelruil.’

Verandering

Om koeien te kunnen houden op de veengrond, mag het land niet te nat zijn. Maar als de bodem daalt, kan dat juist leiden tot wateroverlast bij hevige regenbuien. Boeren in het gebied dachten mee over de aanpak. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (land- en tuinbouw) van de provincie Zuid-Holland: „Landbouw hoort bij Zuid-Holland. Daar moeten we zuinig op zijn, en we zijn aan de grenzen van de mogelijkheden aanbeland. Het productiesysteem en de verdienmodellen van onze boeren staan onder druk. Dat vraagt om een verandering waaraan we samen met boeren en de hele keten daaromheen moeten werken.”

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden