skip to Main Content

Artikel Agraaf: Meer plasdrasgebieden voor de weidevogel in Zuid-Holland

Agrarisch collectief De Groene Klaver heeft in vergelijking met afgelopen jaren 40 procent meer plasdrasgebieden in agrarisch gebied afgesloten. Om dit te kunnen financieren heeft het collectief projectsubsidie van de provincie Zuid-Holland gebruikt.

De Groene Klaver merkt een toenemende interesse bij boeren, voor deelname aan agrarisch natuurbeheer. Daarom zal het collectief uit Voorschoten (ZH) de komende jaren nog meer tijd en geld investeren in het uitvoeren van effectieve maatregelen voor dit beheer.

‘De eerste aanvragen voor plasdrasgebieden voor volgend jaar zijn al in behandeling’, schrijft de coöperatie in een persbericht.

Vergoeding

Vanaf 15 februari is begonnen om de plasdras gebieden te voorzien van een laag water. Dit is gedaan met behulp van zonnepompen. Tijdens vernatting van weilanden kunnen veehouders de grond niet gebruiken voor weidegang of de wintervoorraad. De Groene Klaver komt deelnemende boeren tegemoet hiervoor met een vergoeding vanwege de mogelijke gemiste inkomsten.

Plasdras is het bewust onder water zetten van een gedeelte van het weiland. Hierdoor wordt een betere leefomgeving voor de weidevogels gecreëerd. De kievit, tureluur en grutto profiteren hier het meest van. In het vroege voorjaar verzamelen ze zich rondom de plas-dras gebieden. Gaandeweg het seizoen zoeken weidevogels samen met hun kuikens naar voedsel in en rond de gebieden.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden